aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Zpráva představenstva HPH přednesená na NVH společnosti dne 4. 11. 2011

(09. 11. 2011) Níže je publikována Zpráva představenstva Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, jak byla přednesena na náhradní valné hromadě společnosti konané dne 4. listopadu 2011. Představenstvo HPH zveřejňuje svou zprávu z valné hromady, aby byla pro akcionáře inspirací k zamyšlení, na co všechno se mohli ptát, zvláště když byly uvedeny informace, které musí každého akcionáře zajímat natolik, že musí klást řadu otázek, zvláště když jde o jeho peníze. Jak se ale na valné hromadě ukázalo, zúčastněné akcionáře to prakticky vůbec nezajímalo, ani skutečnost, že likvidátor právě s jejich penězi nakládá, jak se mu zlíbí, takže milióny klidně mizí ze společnosti za naprosto lhostejné nevšímavosti těch, kterým právem náležejí. A ještě k tomu, když likvidátor dává k soudu své vyjádření, že od chvíle kdy se ujal funkce, zpochybňoval a nadále zpochybňuje platnost kupní smlouvy, čímž otevírá možnost pro Koženého, aby se znovu zmocnil harvardského majetku s tím, že by mu muselo být doplaceno půl miliardy korun. Jen pro zajímavost – představenstvo před valnou hromadou zveřejnilo mailovou adresu, na kterou akcionáři mohli posílat své dotazy, a ty by pak byly zodpovězeny na valné hromadě. S posláním otázky se obtěžoval jediný(!) akcionář. Není to přímo neuvěřitelná pasivita v době, kdy se otevírá jistá možnost, že by vyplácení akcionářů mohlo být reálné?
Zpráva představenstva Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku podle § 192 odst. 2 obchodního zákoníku („Zpráva představenstva“)
(přednesená na náhradní valné hromadě společnosti dne 4. 11. 2011)
 
Představenstvo HPH v roce 2010 pracovalo ve složení: Karel Staněk předseda představenstva, a pánové JUDr. Tomáš Cabalka a Milan Husník, členové představenstva.
 
Veškerá činnost představenstva se soustředila na plnění povinností, které je představenstvo i v režimu likvidace povinno plnit, na spolupráci s likvidátorem společnosti prof. Častorálem a na eliminování škod a potíží, jež byly způsobeny protiprávními kroky a rozhodnutími minulých představenstev. Především činilo patřičné kroky, které by vedly k vydání dnes již nepravomocně odsouzených Borise Vostrého a Viktora Koženého – bohužel se stále stejným výsledkem, který dokonce může nasvědčovat tomu, že příslušné české instituce o jejich vydání příliš velký zájem nemají.
 
Další činnost představenstva se soustředila na aktivní účast při řešení soudních případů, především v souvislosti se žalobou na odvolání prof. Častorála z funkce likvidátora, kterou podala bývalá předsedkyně dozorčí rady J. Sainerová, žalobou na bývalého konkursního správce Cupku o vydání listin a se soudním řízením k prohlášení neplatnosti trustů založených na Kypru. Pokračovalo rovněž soudní řízení o zhruba USD 20 miliónů, které jsou uloženy na svěřeneckém účtu budějovického advokáta JUDr. Bayera. Představenstvo také nadále zkoumá odpovědnost osob, jež v minulosti protiprávně nakládaly s majetkem společnosti, a participuje na vyšetřování na Slovensku, které se týká 50 miliónů dolarů, náležejících HPH. Samozřejmě že maximální pozornost byla věnována jednání pražského trestního senátu ve věci žaloby na Vostrého a Koženého, obviněných z podvodného jednání.
 
Představenstvo bezúspěšně písemně požadovalo od Daventree Trustees a protektora předložení dokumentů o vyplácení podílníků trustů a o stavu majetku obou trustů. Z informací, které představenstvo v roce 2010 mělo, vyplývá, že tyto dokumenty nebyly v úplnosti předloženy ani nucenému správci trustů, kterého jmenoval kyperský soud. Ředitelka trustu č. 2 paní Christina Sarris dokonce písemně sdělila nucenému správci, že žádné doklady, kromě bezcenných kopií nemá. Nicméně nucenému správci trustů se přesto údajně podařilo zjistit, že jsou prázdné a že trust č. 2 je naopak jen plný přijatých směnek (nesplácených) za 30 miliónů dolarů. Ovšem tato korespondence mezi nuceným správcem a paní Sarris je stará již několik let.
 
Představenstvo se samozřejmě stále rovněž zabývá možností podat žalobu na stát, neboť především v 90. letech byla ochrana práv akcionářů v této zemi naprosto nedostatečná. A dostatečná není ani dnes. Prvoinstanční odsouzení Vostrého a Koženého je k tomu prvním opravdu nadějným krokem, nutno ovšem vyčkat rozsudku odvolacího soudu. Jestliže ten by potvrdil rozhodnutí trestního senátu, pak šance na výplatu likvidačního zůstatku začnou být reálnější než doposud.
 
Stejně podstatnou záležitostí pro představenstvo byly a nadále jsou kroky směřující k uvolnění již zablokovaných prostředků v trestním řízení jak v ČR, tak i v zahraničí:
 
-20,2 miliónů US dolarů na účtu advokáta J. Bayera v Českých Budějovicích;
-100 364 209 Kč blokovaných při pokusu prodat zástavu Daventree Ltd. v Harms Holdings  
 Ltd. slovenské společnosti Privat Slovakia Marketing, s. r. o. ze Starého Smokovce.
-31 miliónů US dolarů blokovaných na Kajmanských ostrovech
-12,5 miliónů US dolarů blokovaných v Lucembursku
 
Tolik k běžné činnosti představenstva, která rozhodně na této valné hromadě není tím nejočekávanějším sdělením. Ještě před zveřejněním určitých informací na str. OSMA a str. HPH se mezi akcionáři hovořilo o poněkud jiných událostech, které se odehrávaly na domácí půdě a také v zahraničí a které se posléze v letošním roce prolnuly pro akcionáře v poněkud nepřehledné dění.
 
V průběhu roku 2010 představenstvo v rámci omezení režimem likvidace také věnovalo pozornost jednání likvidátora při realizaci likvidace i nakládání s finančními prostředky společnosti. Stále více však představenstvo zjišťovalo, že se mu nedostává nejen potřebných informací a jsou mu sdělovány jen obecné či povrchní odpovědi, až situace posléze dospěla (nesporně již od počátku dubna 2011) do stádia, kdy likvidátor informoval představenstvo zcela zavádějícím způsobem a záměrně před představenstvem utajoval skutečnosti i kroky, jež činil.
Posléze odmítl a nadále odmítá orgány společnosti informovat vůbec a přerušil s nimi veškerou komunikaci. Jako příklad lze uvést téměř rok utajovaný pronájem druhé kanceláře HPH v Komořanech, přijímání nových spolupracovníků, kteří byli zformováni do jakéhosi sekretariátu likvidátora a přesto dodnes členové představenstva a DR ani nevědí jaká je náplň jejich práce, či kdo je odpovědný za likvidátorův sekretariát vůbec jednat. Dochází k najímání nových právníků, kteří v žádném případě nemohou být obeznámeni se složitostí harvardské kauzy. Třeba za fakticky devítistránkovou analýzu celkem jednoduchého problému, který panu likvidátorovi vysvětlili již před tím dva právníci, bylo zaplaceno zcela zbytečně několik stovek tisíc korun. Jestliže do letošního roku právní služby pro HPH vykonávali dva právníci, v kauze Harvard naprosto se orientující a postihující její problémy v celé jejich šíři, navíc za odměnu, dá se říci na české poměry spíše průměrnou, dnes na tyto služby jsou najímáni čtyři advokáti, někdy i pět. Pan likvidátor dokonce zašel až tak daleko, že neváhá poškozovat naši společnost, když zbývajícímu z původního týmu právních zástupců, zasvěceně zastupujícímu v soudních sporech o neplatnost usnesení valných hromad představenstvo, toto zastupování zakázal.   
 
S tím pak souviselo rychlé zbavování se letitých spolupracovníků, kteří o kauze HPH věděli ze své pozice prakticky všechno. Výpověď dostal JUDr. Krutský, přestože předseda představenstva ani předseda dozorčí rady kupříkladu nikdy nezaznamenali jedinou výtku, nebo výhradu k práci JUDr. Krutského. Jako důvod k výpovědi JUDr. Krutskému likvidátor uvedl komický důvod, a to, že se „vydával za právního zástupce HPH“. Téhož dne, 8. 8. 2011, následovalo zrušení funkce asistenta likvidátora pana Franty pro údajnou nadbytečnost, tedy výpověď. Přitom tento najednou „nadbytečný“ pracovník prakticky sám „odtáhl“ veškerá jednání na Kypru od roku 2003, kde zastupoval likvidátora, včetně podání žaloby na neplatnost trustů v roce 2004, svědecké výpovědi před soudem v této věci, převzetí společnosti Daventree Resources Ltd. a další a další. Veškerý kontakt se zahraničím byl rovněž veden přes asistenta likvidátora, protože likvidátor, vzhledem ke své jazykové nevybavenosti, toho nebyl sám schopen.
 
Vzápětí došlo ke zrušení smlouvy s účetní firmou HP Account. Ta měla sice ve smlouvě stanovenou roční výpovědní lhůtu, ale likvidátor ji však přiměl k přijetí okamžité výpovědi k 1. září s tím, že tu roční lhůtu proplatil. Takže do září příštího roku si naše společnost bude platit vlastně dvě účetní kanceláře. Na otázku paní účetní, proč dostává její firma tak náhlou výpověď, jí pan likvidátor sdělil – z HPH unikají důvěrné, citlivé a tajné informace, proto jsem musel udělat manažerské rozhodnutí a radikální řez. Zrušení funkce asistenta likvidátora však nemělo, vzdor tak silnému manažerskému rozhodnutí, dlouhého trvání. Jeden z nových spolupracovníků likvidátora se už začal podpisovat i představovat jako - asistent likvidátora HPH.
 
Chápu, že akcionáře nemusí tyto vnitřní kontroverze zajímat. Jsou však uváděny jako ukázka, jak hospodárně a úsporně likvidátor nakládá s finančními prostředky Harvardského holdingu a příkladů již skutečně alarmujících, je víc.
 
Další ilustrací, jak si pan likvidátor počíná, může být skutečnost, že letos 29. července poslalo představenstvo likvidátorovi 12 písemných otázek, vzešlých ze společného jednání představenstva a dozorčí rady, v té době již naprosto likvidátorem neinformovaných. Odpovědi měly dát orgánům společnosti alespoň základní informace pro hrubou představu co se v naší společnosti děje v souvislosti s likvidací a to jak v ČR, tak především v zahraničí. Jedinou odpověď vyslovil likvidátor v přítomnosti předsedy dozorčí rady asi za týden: „Nechal jsem si k tomu vypracovat expertní analýzu a zeptejte se mě 15. srpna, jestli odpovím“. Neodpověděl dodnes, zřejmě panu likvidátorovi stále ta expertní analýza chybí.
 
Samozřejmě je logickou otázkou, proč najednou takové totální odstranění letitých spolupracovníků, zejména JUDr. Krutského a asistenta likvidátora pana Franty, kteří svými znalostmi a orientací v harvardských problémech likvidátorovi významně pomáhali v jeho činnosti a byli to právě oni, na nichž spočívala tíha konečné realizace dohodnutých opatření, nevyjímaje pražský proces s Koženým a Vostrým. Sám likvidátor na to ostatně neměl příliš času, protože byl v jisté době značně zaneprázdněn výukou na dvou soukromých vysokých školách. Ruce se mu poněkud uvolnily po nedobrovolném a vynuceném odchodu z těchto škol, kdy důvodem pro jeho propuštění byla zjištění, že jeho schopnosti ne zrovna odpovídají požadavkům na vysokoškolského pedagoga, v jednom případě byl dokonce obviňován z porušování pracovních povinností zvláště hrubým způsobem, kdy nedodržoval plán výuky a počty hodin stanovené pro konzultace v jeho předmětu. Nyní již má pro výkon funkce likvidátora lepší podmínky, protože je vázán pouze na jedné soukromé vysoké škole, té však hrozí odebrání akreditace. Odpovědí na tuto otázku asi nebude to, co likvidátor různě tvrdí, od nekompetentnosti až po úsporná opatření. Na to přišel po osmi, či dvanácti létechbezproblémové spolupráce?
 
Tento stav přiměl představenstvo k tomu, aby začalo hledat informace jinde, vlastní iniciativou a z různých zdrojů, a to i v zahraničí, na což likvidátor reagoval nařčením z protiprávního jednání a začal předsedu představenstva systematicky obviňovat z nezákonných kroků, kterými kromě jiného prý brání uskutečňování likvidace a maří „kroky likvidátora“, dokonce až na Kypru. Jako obyčejně, jeho tvrzení je plácnutím do vody, bez jakýchkoliv důkazů, nebo argumentů, jeho domněnky jsou vydávány za skutečnost a pravdu. Proto se nelze ubránit podezření, že pan likvidátor takto hystericky reaguje na pro něj nepřijatelnou možnost, že by mohlo dojít ke zjištění závažných a nepříjemných skutečností, což patrně pochopil z kladených otázek.
 
Ilustrací může být způsob informování představenstva o činnosti dražební firmy Vaberg, které byly v roce 2010 vypláceny neopodstatněně vysoké zálohy, a to dokonce na údajné činnosti, k nimž tato firma není oprávněna, aniž se v účetnictví projevil jakýkoliv přínos ze strany této společnosti. Likvidátor zpočátku vysvětloval nutnost platit tuto firmu tím, že Vaberg na Slovensku zajišťuje a zpeněžuje zabavovaný majetek. Při ověřování skutečností představenstvo zjistilo, že na žádné nemovitosti na Slovensku naše společnost aktuálně nemá jakýkoliv vymahatelný právní titul, tedy takové nemovitosti existují snad pouze ve fantazii likvidátora, tudíž není co zabavovat, natož zpeněžovat. O tom by snad mohl rozhodnout pouze slovenský soud, nebo orgány činné v přípravném trestním řízení, pokud je však představenstvo informováno, k žádnému soudnímu či obdobnému řízení na Slovensku nedošlo. Nicméně firma Vaberg dostala prakticky od roku 2010 vyplaceno téměř dva milióny korun na zálohách a konečné vyúčtování je vždy o několik desítek tisíc korun vyšší a vyšší. Představenstvu ani dozorčí radě není známo, jak dlouho tato praxe vůbec trvá. Při projednávání problematických skutečností zjištěných auditorem likvidátor důvod vyplácení záloh této společnosti podstatně změnil. Prý se starají o připravované převzetí majetku za 250 miliónů korun. O jaký majetek jde, nikdo ze správních orgánů HPH nic neví. Dozorčí rada při marných pokusech o kontrolu účetnictví se zase dozvěděla, že tak nepřiměřené zálohy jsou poskytovány proto, neboť firma Vaberg přinesla pro HPH desítky miliónů korun a ještě přinese. Jediné, co dosud dražební společnost Vaberg pro HPH získala, byla rutinní dražba jedné nemovitosti za 20 miliónů, z čehož Vaberg obdržel provizi 3 milióny. To však bylo již před třemi léty.
 
Pozoruhodné je také jednání pana likvidátora v soudním sporu se společností VSP. Nelze přehlédnout jeho pozoruhodný a pro akcionáře HPH velmi nebezpečný obrat. Údajně od chvíle, kdy byl jmenován likvidátorem HPH, prý zpochybňoval a zpochybňuje platnost kupní smlouvy, což je uvedeno v likvidátorově vyjádření k odvolání pana Matějky ve věci VSP. Přitom dosud veškeré kroky a činnost pana likvidátora byly založeny na jednoznačném uznávání platnosti kupní smlouvy a z toho také vycházejí směnečné spory, k nimž se likvidátor HPH připojil a posléze v jednom z nich je veden jako žalobce. Takže ve směnečném sporu je pro likvidátora, tedy pro HPH, kupní smlouva platná, ve sporu s VSP zase neplatná.
 
Při zjišťování pravého stavu ve společnosti, se představenstvo dostalo i k dokladům o možném falšování listin a neoprávněném obohacování se. Přestože pan likvidátor dělal všechno možné, aby se představenstvo s takovými doklady seznámit v žádném případě nemohlo. Dokonce zřejmě pro jistotu odvolal i oba ředitele Daventree Resources, tj. dnes bývalého asistenta likvidátora pana Frantu a předsedu představenstva. Samozřejmě se neobtěžoval dodnes oběma jejich odvolání sdělit, ani písemně, ani ústně, přestože oznámení o odvolání a jmenování nových ředitelů bylo dáno kyperskému obchodnímu rejstříku na vědomí již před pár měsíci. I takové a další záležitosti muselo a stále musí až na Kypru představenstvo zjišťovat. Likvidátor i toto opět označuje za protiprávní jednání a maření jeho kroků k uskutečňování likvidace. Dokonce zveřejňuje, že se tak děje „v době, kdy likvidátor činí kroky k uchopení majetku v trustech 1 a 2 na Kypru“. Bylo by jistě zajímavé, kdyby pan likvidátor valné hromadě ozřejmil, jaký majetek a jakým způsobem hodlá na Kypru uchopit. Vždyť několik let sám vytrvale tvrdí, že v trustech žádný majetek není.
 
Ale zpátky k dokladům, svědčícím o nepřijatelném nakládání s finančními prostředky společnosti. Ke svým služebním jízdám pan likvidátor používá nejen automobil náležející HPH, ale také svůj vlastní vůz. Z evidence čerpaného benzínu kupříkladu v jednom náhodně vybraném čtvrtletí loňského roku se ukázalo, že v těch třech měsících pan likvidátor najezdil v obou vozech na svých služebních cestách denně včetně víkendů v průměru kolem 140 km, tedy za čtvrt roku přes 12 tisíc kilometrů. Svou účast na minimálně jednom soukromém semináři platil z prostředků HPH. Stejně tak platil za nákupy desítek knih, jichž je autorem.    
 
Bohužel, jedno z nejzávažnějších podezření představenstva vyvolávají indicie, že z iniciativy pana likvidátora docházelo k neoprávněnému obohacování třetí osoby, která není v sebemenším spojení s naší společností. A to v postupně zvyšujících se částkách, kamuflovaných v nákladech na jiné služby. Což zřejmě začalo v roce 2004 a skončilo minulým rokem. Pokud by se podezření prokázalo, pak možnou škodu odhaduje představenstvo v řádech miliónů korun. Ke všem sdělením či podezřením, která tady zaznívají, má představenstvo ovšem i důkazy.
 
Zcela nepochopitelnou záležitostí pro představenstvo je již zmíněné vyplácení nepřiměřených záloh dražební firmě Vaberg. Pro představu – aniž by tato společnost spravovala nějaký nemovitý majetek patřící HPH (ostatně HPH již kromě několika zbytků neprodejných pozemků o výměře něco málo přes 1000 m2 v severních Čechách žádný takový majetek nemá), tak za 12 měsíců od května 2010 do června 2011 bylo této firmě vyplaceno na zálohách téměř dva milióny Kč.
 
Pan likvidátor rozhlašuje, že orgány společnosti byly do června podrobně informovány a že to byl právě předseda představenstva, kdo od června přerušil dosud osobně vedenou komunikaci s likvidátorem. Pravda je následující – 24. června 2011 se uskutečnilo v Praze jednání s nově najatou kyperskou AK Tsangarides, kde předseda představenstva s likvidátorem zcela normálně jednali. Za tři, čtyři dny byl likvidátor hospitalizován a v nemocničním ošetřování zůstal měsíc. Vůbec není pravdou, že orgány společnosti byly o vývoji situace v HPH do června podrobně informovány, jak tvrdí likvidátor. Právě naprostá neinformovanost byla důvodem, proč z červencového společného jednání představenstva a dozorčí rady vzešlo dvanáct otázek, které 29. července 2011 písemně poslal předseda představenstva panu likvidátorovi. Dodnes na odpovědi čekáme.
 
Na konci prvního srpnového týdne předseda představenstva spolu s předsedou dozorčí rady navštívili pana likvidátora v jeho bytě a jednali s ním o připravované valné hromadě a z toho vyplývající povinnosti dozorčí rady zkontrolovat účetnictví. Z čehož vyplývá, že pan likvidátor lže, když tvrdí, že to byl předseda představenstva, kdo od června přerušil osobně vedenou komunikaci. Jen takový detail pro objasnění, kdo komunikaci přerušil. Při přípravě programu valné hromady předseda představenstva panu likvidátorovi nabídl, kdyby chtěl do programu zařadit nějaký bod, nebo cokoliv vědět, ať sdělí. Likvidátor neodpověděl, nicméně si předsedovi dozorčí rady ublíženě stěžoval, že s navrženým programem nebyl seznámen, nemůže s ním souhlasit, především s bodem, týkajícím se odměn členům správních orgánů. Samozřejmě bez jakéhokoliv odůvodnění.
 
Do své komunikace s předsedy orgánů společnosti pak likvidátor zařadil urgentní kategorické žádosti, aby jej neprodleně informovali, s kým se stýkají, o čem jednali, proč jednali a proč mu nic neoznámili, což se týkalo především kontaktů orgánů společnosti s panem Neocleousem.
 
Následoval zákaz pro představenstvo a dozorčí radu používat kancelář společnosti na Smíchově k pravidelným jednáním, s odůvodněním, že je to pouze kancelář likvidátora a že v ní jsou důvěrné a citlivé dokumenty, za které on nese osobní odpovědnost. K čemuž připojil písemnou radu, aby představenstvo a dozorčí rada používali ke svým jednáním sídlo společnosti, tedy Ohradní 65, kde HPH žádné prostory resp. kancelář samozřejmě nemá. Šel dokonce tak daleko, že se vlastníku budovy snažil vnutit úpravu nájemní smlouvy, ve které bylo výslovně stanoveno, že kancelář má pronajatu výhradně likvidátor, jako takovou ji využívá pouze likvidátor a jím pověřené osoby a představenstvo a dozorčí rada nemají na využívání kanceláře nárok. Naše společnost má sice pronajaté dvě kanceláře, placené z prostředků HPH, jen kancelář na Smíchově stojí přes 200 tisíc ročně, za druhou kancelář v Komořanech, kterou likvidátor pronajal z důvodů pouze jemu známých a která není vůbec využívána, se platí téměř 120 000 Kč ročně. Orgány společnosti je však nesmějí používat a ještě k tomu se najímá před valnými hromadami další kancelář, aby měli akcionáři kde nahlížet do příslušných listin společnosti. Když tedy představenstvo s dozorčí radou potřebují cokoliv projednat, jsou odkázáni na restaurace nebo se scházejí v soukromých bytech.
 
Takže až do takových konců dospělo jednání pana likvidátora vůči orgánům společnosti, které naprosto nepřijatelným způsobem pokračovalo při pokusech dozorčí rady o kontrolu účetnictví. Což ve zprávě dozorčí rady zmíní její předseda pan Sedláček. Jen pro zajímavost – nejprve pan likvidátor dozorčí radě slíbil, že bude mít k dispozici kompletní účetnictví společnosti. Pak upřesnil, že nebude kompletní, neboť část je v držení policie (to je ovšem nesmysl, protože policie žádné účetnictví, o které měla DR zájem, v držení nemá) a část v trestním spise Koženého a Vostrého (též nesmyslné tvrzení). Nakonec kategoricky prohlásil, že dozorčí rada může kontrolovat jen účetnictví z roku 2010 a 2011, neboť všechny účetní závěrky do roku 2009 včetně, schválily valné hromady a dozorčí rada nemá právo kontrolovat rozhodnutí valných hromad. Že jde při jakékoliv kontrole účetnictví dozorčí radou zároveň o kontinuitu vedeného účetnictví a právo dozorčí rady kontrolovat celé účetnictví společnosti kdykoliv to uzná za vhodné, pan likvidátor prostě neuznává.
 
Druhý díl harvardských problémů přineslo soudní řízení před Okresním soudem v Nikósii. V roce 2004 podal pan Franta v zastoupení likvidátora na Kypru žalobu na zrušení obou kyperských trustů. Od roku 2009 byla prostřednictvím právního zástupce Harvardu pana Neocleouse projednávána nabídka právního zástupce Daventree Trustees Ltd. k možné dohodě o předání majetku trustů pod kontrolu likvidátora. Některé informace z těchto jednání i o jiných návrzích byly zveřejněny na str. OSMA. Před letošním březnovým jednáním u nikosijského soudu byla ve hře již v r. 2009 uplatněná nabídka od protistrany převzít oba trusty za vyplacení odměny správcům. Tady si dovolím citovat z rozsáhlé odpovědi pana Neocleouse s datem 27. dubna 2011 na upřesňování podmínek pana likvidátora ze dne 23. března 2011 pro možné převzetí trustů. Pan Neocleous uvádí: „Prosím, abyste si uvědomili, že druhá strana byla opravdu připravena akceptovat všechny podmínky a jedinou otevřenou otázkou bylo vyplacení správcovského poplatku. Tento bod měl být projednáván výhradně panem Častorálem v osobním jednání s P. Ioannidesem“. Nicméně pan likvidátor možnost převzít kontrolu nad trusty odmítl s tím, že trusty jsou podvodné a musí být zrušeny, tedy že soudní řízení musí nadále pokračovat.
 
Po tomto odmítnutí řízení pokračovalo ve třech posledních březnových dnech letošního roku u Okresního soudu v Nikósii. Likvidátor pan Častorál, doprovázen právním poradcem HPH JUDr. Krutským a asistentem likvidátora panem Frantou, byl jako hlavní svědek podroben tzv. křížovému výslechu (vzhledem k tomu, že pan likvidátor je schopen domluvy pouze v českém a možná v ruském jazyce, bylo mu u soudu dokonce tlumočeno z řečtiny do češtiny a naopak – tedy výslech byl prakticky veden v mateřském jazyce svědka), který pro HPH nedopadl vůbec dobře a na kyperské poměry byl hodnocen jako katastrofální. Soudce tento výslech předčasně ukončil s tím, že dal oběma stranám ultimatum – do příštího dne předložit dohodu, jinak vynese rozsudek, který by byl po fiasku při výslechu evidentně pro HPH nepříznivý.
 
Ještě odpoledne prvního dne začalo jednání právních zástupců obou stran, tedy právního zástupce HPH pana Neocleouse a pana Ioannidese právního zástupce čtyř žalovaných (Daventree Trustees, Tomáš Ševčík, Ero Petsa a Linda Loizou), za účasti pánů Častorála a Ševčíka. Podle místního zvyku obě strany seděly odděleně a jednání vedli pouze právní zástupci obou stran, kteří se ke svým klientům chodili radit o jednotlivých bodech, popř. si nechávali schválit dosavadní průběh či navrhovaná rozhodnutí. S likvidátorem byli v místnosti přítomni také pan Franta a JUDr. Krutský. Posléze byl dohodnut a schválen devítibodový návrh dohody v podobě tzv. Letter of Intent, tedy jakési předběžné smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí, a to jak panem likvidátorem, tak panem Ševčíkem a následující den byl tento dokument předložen právními zástupci obou stran soudu. Ten dohodu zaregistroval a řízení 31. 3. 2011 ukončil.
 
V této dohodě jde především o ovládnutí obou trustů v jiné konstelaci, než tomu bylo doposud, o možnost výplaty akcionářů a způsob i postup jak toho dosáhnout. Bohužel, další podrobnosti této dohody nelze sdělit, neboť má v závěru klauzuli, že je tajná a že jakékoliv porušení bude mít za následek trestní sankci. Jedinou možností odtajnění je souhlas obou stran. Proto, vzhledem k nezadatelnému právu akcionářů vědět o této dohodě maximum, jsem požádal příslušné osoby na Kypru o souhlas, sdělit na této valné hromadě obsah dohody, jež byla založena do soudního spisu. I to ovšem pan likvidátor označuje za protiprávní kroky, kterými je mu bráněno uchopit majetek obou trustů a úspěšně realizovat likvidaci HPH. Do této chvíle souhlas nemám.
 
Po návratu z Kypru interpretoval pan likvidátor, bez jediného konkrétního důkazu, jednání u nikosijského soudu jako velké spiknutí obou kyperských právních zástupců spolu se soudcem, jehož cílem bylo učinit z pana likvidátora svědka nevěrohodného a ještě k této spiklenecké skupině později připojil pana doktora Krutského, prý proto, že likvidátora náležitě nepodporoval. Navíc obvinil právního zástupce pana Neocleouse, že byl druhou stranou podplacen, aby jednal v neprospěch likvidátora a za podplaceného označil i soudce, který o žalobě rozhodoval. Toto obvinění je obzvláště pikantní, protože pro soudce pana Christodoulou byly tyto prázdniny posledními u Okresního soudu v Nikósii a nyní již působí jako soudce Nejvyššího soudu na Kypru. Likvidátor však doposud nenašel čas, aby tato svá obvinění sdělil přímo druhé straně, tedy panu Neocleousovi nebo nějak konkrétně doložil. Své vystoupení pak pan likvidátor označil za významné vítězství, neboť prý způsobem své výpovědi tento zrádný plán rozbil a přinutil tři kyperské spiklence, aby – když viděli, že byli odhaleni - jeho výslech předčasně ukončili. Od této chvíle také likvidátor ztratil paměť a začal tvrdit, že v Nikósii nic neschválil, s ničím nesouhlasil, dohodu neviděl, nesouhlasí se stažením žaloby, takže dohodu neuznává. Stejné prohlášení pak nechal založit do soudního spisu v Nikósii, přestože byl právníky upozorněn, že toto nemá žádnou váhu a význam. Čas pak posunul tento likvidátorův výklad ještě dál, takže na str. HPH posléze zveřejňuje, že právní zástupce HPH pan Neocleous dokonce neumožnil celý jeho výslech.
 
Likvidátorovo vylíčení toho, co se dělo u soudu v Nikósii bylo velmi podezřelé a nevěrohodné, a to i tím, že se nedovolával potvrzení této verze žádnou u jednání přítomnou osobou. Proto předseda představenstva několikrát naléhal, aby byl pan Neocleous co nejrychleji povolán do Prahy. Což pan likvidátor kategoricky odmítal a jak oznámil, dal 30. dubna 2011 kyperskému právnímu zástupci HPH Neocleousovi výpověď plné moci. Přitom ještě 27. dubna 2011 pan Neocleous likvidátorovi písemně oznamuje „do Prahy budu moci přiletět příští pátek. Požádám svého kolegu pana C. Stamatiou, který se zúčastnil několika našich schůzek mimo soudní síň, aby mne doprovázel“. Což tedy znamená, že pan Neocleous s kolegou chtěli přiletět v pátek 6. května 2011, místo toho mu však pan likvidátor dal 30. dubna výpověď plné moci. I v tom je odpověď, kdo s kým chtěl či nechtěl jednat, nebo tu byla spíše obava, že pan Neocleous přijede se svědkem, který bude moci doložit opak tvrzení pana likvidátora.
 
Od května 2011 následovalo angažování kyperské advokátní kanceláře PHC Tsangarides, bez písemné smlouvy, o tom likvidátor orgánům HPH neposkytl jedinou informaci. Její zástupci pak 24. června 2011 přijeli do Prahy a při jednání, jehož se zúčastnil předseda představenstva, došlo k dále uvedenému ujednání, zaznamenanému v zápise z tohoto jednání. Zápis také usvědčuje pana likvidátora ze lži, když tvrdí, že dohodu přijatou soudem v Nikósii neuznává. V závěru jednání byl totiž stanoven další postup a bylo určeno:
 
-přimět právního zástupce protistrany Ioannidese, aby přistoupil na jednání o změně dohody
-získat kontrolu nad Daventree Trustees a změnit jeden z bodů dohody (k tomu likvidátor  
 uvedl, že majetek by měl být předáván průběžně, tak jak bude přicházet)
-advokátní kancelář Neocleous již nebude mít nic společného s dohodou o vyrovnání a bude  
 v této věci vyměněna za jinou advokátní kancelář. Dále AK Tsangarides připraví zápis ze
 schůze ředitelů Daventree Resources, která z vůle likvidátora byla součástí porady s AK
 Tsangarides.
 
Nakonec likvidátor pověřil AK Tsangarides následujícími úkoly:
 
Tato kancelář připraví text velice specifické plné moci, která se bude týkat pouze dohody a změn provedených v této dohodě a společnosti určené pro kontrolu trustů. Dále připraví zápis ze schůze ředitelů Daventree Resources, která z nevysvětlených důvodů musela být součástí této porady.
 
Výsledek pak byl skutečně velice specifický a mimořádný. AK Tsangarides připravila pro sebe plnou moc, v níž může zastupovat nebo řídit společnost Daventree Trustees, přestože ji v žádném případě HPH neovládá. Rovněž tak ovládat Daventree Resources, třebaže k ovládání této společnosti jsou určeni její ředitelé. Na dotaz zda vůbec zná stanovy Daventree Resources, společník nové AK pan Tsangarides odpověděl, že je nikdy neviděl.
 
K tomu plná moc dává této kanceláři právo nakupovat jakýkoliv movitý i nemovitý majetek za jakoukoliv částku peněz jménem likvidátora, přijímat takový majetek na Kypru a „přičinit se o to, aby tento majetek byl registrován na moje (likvidátorovo) jméno“. Také prodávat za jakoukoliv cenu a to kterékoliv osobě movitý a nemovitý majetek HPH, který „je nebo může být v tomto okamžiku registrován na moje jméno, nebo jméno HPH“. V této plné moci je také zakotveno právo AK Tsangarides zakládat účty u kterékoliv banky, ukládat peníze v likvidátorově zastoupení, „vybírat takovéto i jiné peníze uložené na moje jméno, vydávat a podepisovat platné příkazy, vystavovat, podepisovat a kontrasignovat jakýkoliv šek mým jménem na jakoukoliv částku“.
 
Závěrečný bod této plné moci pak jen vše korunuje: „obecně já sám (tedy likvidátor), vykonavatelé, správci a dědici souhlasí a potvrzují cokoliv, co mnou uvedený advokát bude dělat, nebo zamýšlí dělat, nebo přičiní se, aby bylo uděláno a to na základě této plné moci tak, jako bych to udělal já sám osobně“.
Tak takovou plnou moc, kterou vlastně veškerý i budoucí majetek HPH a tedy akcionářů, pan likvidátor svým podpisem 8. července zcela svěřil do rukou naprosto neznámé advokátní kanceláři (tato mu byla doporučena jednatelem společnosti Vaberg, která je štědře dotovaná z prostředků HPH, jak jsem uvedl výše), jejíž jakékoliv počínání likvidátor předem schvaluje a stejně tak musí schvalovat dokonce nějací dědici. Protože soudem jmenovaný likvidátor Častorál tak rozhodl.
 
Kromě toho pan likvidátor pověřil AK Tsangarides již předtím vypracováním právního názoru na uzavřenou dohodu. Názor z 21. 6. 2011 je následující: „Když porovnáme dohodu se žalobním nárokem podaným v kauze, pak můžeme vidět, že několik požadavků, jichž se navrhovatel (HPH) domáhal již na začátku kauzy, bylo všeobecně uspokojeno podmínkami stanovenými v dohodě. Jinak řečeno, dohoda přestože by mohla být výhodnější pro navrhovatele, je stále pro navrhovatele prospěšná a navrhovatel stále může dosáhnout toho, čeho zamýšlel dosáhnout při otevření kauzy hned zpočátku“. Tedy při podání žaloby v roce 2004.
 
Kromě plné moci a právního posouzení AK Tsangarides vypracovala také zcela skutečnosti neodpovídající zápis ze schůze ředitelů Daventree Resources, když ze čtyř bodů, které uvedla jako program této schůze, byl projednáván jeden jediný. Hned prvním bodem uvedeným v zápisu je údajná zpráva ředitelů o stavu Daventree Resources. Ani jeden z ředitelů jakoukoliv zprávu nepřednesl a opět na dotaz předsedy představenstva AK Tsangarides odpověděla, že žádnou zprávu neslyšela, ani neviděla, takže ji nemá ani jako přílohu k zápisu. Úplně stejně je tomu s následujícími dvěma body. O důvěryhodnosti této advokátní kanceláře si jistě každý učiní svůj úsudek sám. Nicméně za své služby vymezené 24. červnem inkasovala 30 tisíc eur, které byly již předem převedeny na její účet. Nevěrohodnost likvidátorova líčení toho, co se dělo v Nikósii a jeho nepochopitelně zatvrzelý odpor k jednání s panem Neocleousem, přiměla předsedu představenstva ke zjišťování skutečného stavu věcí, Proto také požádal pana Neocleouse, aby přiletěl do Prahy a vysvětlil jednání v Nikósii. Pan Neocleous pak byl v Praze dvakrát a v jednom případě na jednání s ním předseda představenstva pozval také pana likvidátora. Nepřišel. Ta nevěrohodnost je umocněna ještě tím, že AK Neocleous je  nejvýznamnější a nejvlivnější advokátní kancelář na Kypru, kromě své pobočky v Praze má ještě kanceláře v řadě evropských zemí a před nedávnem otevřela pobočku i v Číně. Význam této kanceláře na Kypru dokládá i skutečnost, že ji kyperská vláda pověřuje tvorbou návrhů nových zákonů. Vedoucí jejich nikosijské kanceláře je paní Maria Kyriacou, poslankyně kyperského parlamentua předsedkyně jednoho z nejvýznamnější parlamentních výborů. Sám Panayiotis Neocleous je členem světové protikorupční organizace FRAUDNET.
 
Ještě jedna informace bude valnou hromadu a všechny akcionáře HPH jistě zajímat – jaký majetek by se mohl v trustech, nebo kdesi za nimi skrývat. Podle odhadu pana Neocleouse, který uvedl v podmínkách pro možné převzetí trustů, by v obou trustech „měl být majetek ve výši cca 100 miliónů dolarů nebo i více.
 
Všechny tyto poznatky, zjištění, závažná podezření, utajování skutečností a nepravdivé informace likvidátora i zjištěné nehospodárné nakládání s finančními prostředky společnosti, až k podezření z obohacování třetí osoby, i bránění dozorčí radě v řádné kontrole účetnictví, vedly představenstvo k tomu, že v soudním řízení u Vrchního soudu na odvolání likvidátora, radikálně změnilo své dosavadní stanovisko a toto odvolání svým vyjádřením podpořilo a současně soudu navrhlo, aby pan Častorál byl nahrazen ve funkci likvidátora předsedou představenstva Karlem Staňkem. Déle již nebylo možné otálet, neboť hrozilo nebezpečí, že by se představenstvo a dozorčí rada staly nechtěnými podílníky na promarněné možnosti vyplácet akcionáře, nebo také být spolupachateli při nehospodárném až nezákonném nakládání s majetkem společnosti.
 
Představenstvo považuje za potřebné věnovat se také svolání m pořádné valné hromady. Bez ohledu na to, jak a kým je prezentován pokus o doplnění pořadu jednání VH svolané na 4. 10. 2011, lze důvod, pro který pořad jednání nemohl být doplněn, prostý – žádost byla doručena natolik pozdě, že i kdyby k tomu byly všechny ostatní podmínky splněny, doplnění pořadu bylo nereálné.
 
Žádost je datována dnem 5. září 2011, je adresována představenstvu společnosti HPH do Ohradní 65, v Praze 4. Na titulní straně žádosti je otisk datumky „06-09-2011“ (kdo a kde ji připojil a kdo ji otevřel, není zřejmé, domníváme se, že kdosi v prostorách Kováků 9 v Praze 5, které užívá likvidátor, dokonce si tam takové označení umístil na vstupní dveře). Otevřenou zásilku, uloženou v obalu kurýrní služby předseda představenstva převzal dne 7. září 2011, takže pokud bychom se řídili požadavkem žadatelů, tak jak si oni spočítali zákonem stanovené lhůty, museli bychom zadat inzeráty s příslušným oznámením do Hospodářských novin a Obchodního věstníku nejpozději dne 7. září 2011 do 15 hodin. Myslím, že nikomu rozumně uvažujícímu nebude činit potíže pochopit, že k tomu, aby mohlo o žádosti rozhodnout, muselo se představenstvo nejprve sejít, což při nejlepší vůli během několika hodin, které zbývaly do uvedeného termínu objednávky, nebylo dobře možné.
 
O samotných důvodech doplnění pořadu valné hromady, vzhledem k tomu to, že se v podstatě kryjí s důvody svolání mimořádné valné hromady. Tu představenstvo k žádosti více než 3% akcionářské účasti v souladu se zákonem – jak asi již víte -   bylo povinno svolat a má se konat 11. 11. 2011, tedy za týden. Podívejme se tedy na pořad jednání mimořádné valné hromady - kromě povinných formalit jsou do pořadu zařazeny tyto body (číslované v souladu s návrhem svolavatelů):
 
3) zpráva představenstva o důvodech nedodržení lhůty stanovené obchodním zákoníkem a stanovami ke svolání ŘVH,
4) zpráva představenstva o vymáhání pohledávek společnosti, zejména pak směnečných pohledávek
5) zpráva představenstva o skutečné hodnotě směnek v majetku společnosti a pohledávek společnosti souvisejících se směnkami,
6) zpráva představenstva o nárocích společnosti vůči Viktorovi Koženému a Ing. Borisovi Vostrému, CSc., a o vymáhání těchto nároků
7) zpráva představenstva o důvodech nesplnění své zákonné povinnosti doplnit pořad jednání řádné valné hromady, kterou představenstvo svolalo na 4. 10. 2011
8) zpráva dozorčí rady o důvodech nesplnění své povinnosti svolat valnou hromadu
 
Zde musím připomenout to, co snad každý akcionář ví – ve společnosti, která je v likvidaci, přecházejí veškerá podstatná majetková a s nimi související práva a povinnosti, které má v nelikvidované společnosti představenstvo, (tedy péče a majetek, jeho zjištění a soustředění pro možnost z něj vytvořit likvidační zůstatek) na likvidátora (§ 70 odst. 3, § 72 odst. 1 obch. zák.). Proto všechny požadavky na zprávy představenstva, které se týkají majetkových nároků a stavu jsou adresovány špatně (měly úkolovat likvidátora) a v tomto směru nemůže představenstvo takové zprávy podat, ani kdyby chtělo. Protože o tom, jak je to s informacemi pro představenstvo, či dokonce dozorčí radu vypovídá tato dnešní zpráva představenstva jinde a podrobněji.            Tím je tedy potřebné řečeno k navrhovaným bodům pořadu jednání akcionářské VH pod č. 4), 5) a 6).
 
Ostatní obsah zprávy představenstva také vysvětluje, kdy se objevily první pochybnosti o skutečném stavu věcí ve společnosti, jaký měly význam a také nespornou skutečnost, že bez alespoň částečného vyjasnění natolik závažných pochybností by bylo konání VH předčasné. Bohužel ani nyní, když likvidátor ve skutečnosti vytrvale blokuje kontrolu se strany dozorčí rady, není zdaleka ještě vše přešetřeno a vyšetřeno. Již z těchto důvodů považujeme zařazení bodů 3) a 8) na pořad zamýšlené valné hromady za nadbytečné.            Také bod 7) – nezařazení doplnění pořadu jednání VH – již byl uveden na pravou míru, prostě žádost přišla pozdě.
 
Pak jsou tu další body pořadu mimořádné valné hromady:
 
Bod 9 Změna stanov: podstatu změn podle jejich autorů charakterizují 3 změny:
- zrušení předmětu podnikání a nahrazení předmětem činnosti s ohledem na likvidaci společnosti (tato změna je zcela zbytečná, podstatné je v tomto případě, že společnost má zapsáno v obchodním rejstříku, že je v likvidaci a má likvidátora),
- způsob jednání za společnost v likvidaci je určen především zákonem, ve „zbytku“ kompetencí představenstva není autory uveden žádný racionální důvod proč provádět změnu,
- zrušení omezení výkonu hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů u jednoho akcionáře – ano, to je podstata, to je oč tu běží! Zrušme omezení, a společnost je opět v rukou nadpolovičního kapitálu kyperských společností a několika jejich domácích sympatizantů.
 
Přehled o aktuálním platném znění stanov se, podle názoru představenstva, neřeší jejich změnou. Kdo chce mít  jistotu o platném znění, zjedná si ji, přehled o stavu žalob na neplatnost usnesení minulých valných hromad lze za nevelký kolkový poplatek získat od Městského soudu v Praze. Vedle toho existuje přístup všech do elektronické sbírky listin. Co je však nejsnadnější – představenstvo dá k dispozici aktuální platné znění stanov a umístí je na Internetu. Rozhodně to nebude společnost stát další statisíce korun.
 
Zbývá poslední podstatný bod (resp. body 10) až 13)) náhradní VH – zbavit se dosavadního představenstva a dozorčí rady. Členové těchto orgánů prý dělali chyby, které svolavatelé uvedli v jiných bodech navrhovaného pořadu jednání. I když představenstvo nežije v blahosklonném klamu, že je dokonalé, pokusilo se ve stručnosti v této zprávě uvést na pravou míru smysl a důvodnost (lépe řečeno nedůvodnost) zařazení programových bodů náhradní VH. Obrázek si uděláte sami. Přestože nic nebránilo tomu, aby svolavatelé kupř. s využitím internetu uvedli, jaké osoby by rádi viděli na místě stávajících členů představenstva a dozorčí rady, zatím tak neučinili. Je to proto, že chtějí mimořádnou valnou hromadu seznámit s návrhy konkrétních osob až 11. 11. 2011 (nebo ještě později na event. náhradní mimořádné valné hromadě?). Ptám se proč? K čemu je to dobré? Zvláště pak, jsou-li svolavatelé přesvědčení, že jde o osoby zdatnější, zkušenější, spolehlivější, důvěryhodnější než jsou současné osoby ve funkcích.
 
            A ještě jedna poznámka k ekonomické stránce celé věci: Náklady na uspořádání jedné valné hromady se pohybují (podle toho, zda se sejde potřebné kvórum či ne) okolo 350.000 Kč, popř. výše. S ohledem na to, že s nejvyšší pravděpodobností bude po termínu 11. 11. 2011 nutno konat ještě náhradní mimořádnou valnou hromadu, bude nás toto přání pánů Jiříka a Punara a akcionářů, kteří jim svěřili své hlasy, zhruba 700.000 Kč. S ohledem na průběh dnešní náhradní valné hromady - ať, v zájmu všech akcionářů, zváží sami svolavatelé, zda od svého záměru neustoupí.
 
Praha 4. listopadu 2011
 
Představenstvo
 
Karel STANĚK, předseda
                                                                                    ________________________________
 
 
Milan HUSNÍK, člen      
                                                                                     ________________________________
 
           
JUDr. Tomáš CABALKA, člen                
                                                                                     ________________________________