aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Zákopová válka likvidátora Častorála, aneb VH v nedohlednu

(11. 06. 2013) V posledních dnech se množí dotazy akcionářů HPH, kdy bude svolána valná hromada HPH, neboť do 30. června 2013 zbývá necelý měsíc, což je termín, do kterého je zákonnou povinností představenstva HPH valnou hromadu za rok 2012 svolat.

Od poslední náhradní valné hromady HPH uplynulo 18 měsíců a v jejich průběhu se pokoušelo představenstvo HPH čtyřikrát valnou hromadu svolat, z toho dvakrát na žádost kvalifikované minority 3% akcionářů. Bohužel pro systematický odpor a obstrukce likvidátora Častorála nebylo možné valné hromady uskutečnit, neboť likvidátor nebyl ochoten představenstvu předat údaje pro svolání VH potřebné, ale především umožnit dozorčí radě zákonem stanovenou řádnou kontrolu účetnictví. Proto se také nemohla konat valná hromada za rok 2011 a stejná situace je zatím i kolem další snahy představenstva svolat valnou hromadu do konce června tohoto roku.

Při předcházejících čtyřech pokusech likvidátor Častorál znemožnil dozorčí radě provést kontrolu účetnictví, což je její zákonnou povinností. Své protiprávní jednání likvidátor zdůvodnil naprosto zcestným obviněním, bez jakéhokoliv důkazu, jak je jeho notorickým zvykem a dokladem jeho zmatenosti. Prý jeden z členů dozorčí rady je trestně stíhán, proto nemůže do účetnictví HPH ani nahlédnout (což je zaznamenáno v zápisu DR z kontroly účetnictví 27. 7. 2012). Svůj postoj likvidátor doplnil svérázným rozhodnutím, že dozorčí rada proto nemůže kontrolovat účetnictví HPH, dokud toto „stíhání“ nebude skončeno, proto neposkytne dozorčí radě účetnictví HPH ke kontrole.  S tímto svým mimořádným manažerským rozhodnutí se dokonce likvidátor Častorál neváhal pochlubit na svých internetových oficiálních stránkách v textu, nazvaném „Přerušení nahlížení“. Čímž dal jednoznačně najevo, že nějaké zákony jej vůbec nezajímají.

Situace kolem svolání letošní VH se zatím nemění, likvidátor se dokonce snaží donutit představenstvo, aby s ním projednávalo program VH, třebaže svolání, organizování VH a rozhodnutí o programu VH je jednoznačně v pravomoci představenstva, i když je společnost v likvidaci. Představenstvo se posléze jako projev dobré vůle rozhodlo s likvidátorem program VH projednat.  Ovšem stalo se očekávané. Od chvíle, kdy měl sdělit, kdy a kde k projednání programu VH by mělo dojít, likvidátor Častorál o projednání těchto záležitostí ztratil naprosto zájem a přestal okamžitě komunikovat, což už trvá pět týdnů. Hlavně, že kategoricky požadoval, aby oznámení o svolání VH bylo zveřejněno koncem dubna a zároveň prosil, aby představenstvo veřejně deklarovalo akcionářům svou ochotu obnovit spolupráci s likvidátorem, kterou on sám svévolně přerušil.

Samozřejmě přitom podle likvidátorových scestných představ je zcela v pořádku, když sám není ochoten ani plnit své zákonné povinnosti při svolávání a organizování VH. Proto, aby bylo o situaci kolem svolávání valných hromad v posledních 18 měsících zcela jasno, rozhodla se OSMA k mimořádnému kroku. Nebývá zvykem, aby na stránkách OSMA byla zveřejňována firemní korespondence představenstva a likvidátora, nicméně k tomuto kroku se OSMA rozhodla, aby se akcionáři HPH přesvědčili o jednání a svévolném počínání likvidátora Častorála. Zvláště když on sám interní harvardskou korespondenci zcela bez zábran na „oficiální prezentaci likvidátora HPH“ zveřejňuje.