aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

V čí prospěch jedná likvidátor Častorál?

(23. 12. 2014) V dalším dílu své vánoční série nazvaném „V čí prospěch jedná představenstvo HPH?“ likvidátor Častorál rozebírá svým výjimečně osobitým způsobem bezpříkladně rozvratnou, přímo kriminální činnost představenstva, které podle Častorála bylo vždycky neplatně zvolené, tedy již od roku 2004 vlastně neexistující.
Úderně a útočně sděluje: „Dalo by se předpokládat, že představenstvo a dozorčí rada bude soudem jmenovaného likvidátora v činnosti k vracení ukradených hodnot podporovat,“ a nekompromisním konstatováním pokračuje ve svém předpokládání, že „tyto statutární orgány se budou nadále vymezovat proti konkrétním osobám“.
 
Pokud se likvidátor domnívá, že by se „statutární orgány“ měly vymezovat způsobem, jakým se vymezuje on sám, pak takový způsob ve stylu pavlačové drbny je představenstvu naprosto cizí. K tomu je nutné dodat, že společnost HPH má jen jeden statutární orgán, což je již nějaký čas skutečnost, která se zřejmě značně vzdálila likvidátorovu chápání. Nebo podlehl představě, že čím víc protivníků si vyrobí, tím udatnějším bude likvidátorem?
 
Navíc podle Častorálových prohlášení vlastně HPH žádné představenstvo, tedy statutární orgán, nemůže mít. Neboť platně zvolené představenstvo podle likvidátorových, stále opakovaných tvrzení, společnost HPH nemá a ještě k tomu přece veškerá působnost představenstva přešla výhradně na jeho osobu. K tomu členové představenstva, i kdyby byli platně zvoleni, stejně nemohou působit vůči třetím osobám, jak likvidátor do omrzení omílá. Na místě je tedy samozřejmá otázka – pane likvidátore má společnost HPH představenstvo, nebo jeho existence závisí na tom, jak se vám to hodí, či jak se vyspíte?
 
S profesorským zadostiučiněním oznamuje, že v soudním spisu ve věci zablokovaných 21 miliónů dolarů v Budějovicích objevil na str. 655 zápis ze schůze představenstva HPH. Je jen škoda, že tak detailně neinformuje o výsledcích svého likvidátorského břídilství. Neotřesitelnou analýzou pak dospěl k závěru, že tento zápis dokumentuje negativní postoj představenstva i dozorčí rady k průběhu likvidace a „zároveň se tak z jejich strany potvrzuje vědomé nerespektování tuzemských zákonů, právních norem, zejména pak Obchodního zákoníku, který vymezuje postup likvidace a povinnosti, které jsou tímto zákonem uloženy orgánům společnosti“.
 
Ačkoliv OSMA pečlivě prošla Obchodní zákoník, nikde nenašla paragraf, který by neexistujícímu orgánu společnosti vymezoval jakékoliv povinnosti. Pan likvidátor bude jistě tak laskav a v nejbližším ze svých, jako vždy ohromujících pojednání na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“, tento paragraf Obchodního zákoníku určitě velice rád identifikuje. Jako vždy likvidátor i tady bystře odhalil, že zmiňovaný zápis „dokumentuje postoj a stanoviska statutárních orgánů (kolik jich vůbec HPH má?) k vyvedení majetku HPH“. Prý formou „legitimizace“ trustů na Kypru, legalizace Dohody z března 2011 apod.
 
Pokud jde o Dohodu, tu přece před soudem v Nikósii legalizoval Častorál osobně. Byl při tomto slyšení hlavním svědkem, a určitě byl také v soudní síni přítomen jednání, kdy byla Dohoda soudu předložena. Proč tedy hned na místě Častorál neprotestoval a soudu neoznámil, že nic takového neschválil, proto Dohodu nemůže soud přijmout a že kyperský právní zástupce zásadně porušil dispozice svého klienta? Proč začal Častorál tvrdit až po návratu do Prahy, že Dohodu v Nikósii neschválil s tím, že nebyl kyperským právníkem vůbec informován o průběhu posledního dne jednání. Vždyť tam přece osobně byl, tak snad byl schopen průběh jednání o Dohodě vnímat.
 
Bylo by totiž neuvěřitelné, ale naprosto neuvěřitelné, kdyby se právě tohoto jednání nezúčastnil, tak nezodpovědně by rozhodně žádný likvidátor nemohl jednat. Vždyť přece dva dny před tím útočně odhalil a úderně rozbil mezinárodní spiknutí právních zástupců, namířené proti jeho důvěryhodnosti, jehož účastníkem byl dokonce sám kyperský soudce. Zvláště proto musel předpokládat, že ti spiklenečtí zlotřilci mohou ve svých piklích pokračovat. Nebo že by v tak kritickou chvíli likvidátora opustila jeho záviděníhodná analytičnost? Či snad jej opustila schopnost vůbec vnímat, o čem se při slyšení 31. března 2011 u soudu v Nikósii vůbec jedná?
 
K zápisu představenstva jen tolik. Obsahem zápisu představenstva je projednávání situace, kdy orgány HPH vůbec neznají finanční situaci společnosti a k předkládaným závěrkám utajovaného účetnictví nemají přílišnou důvěru. Zvláště když likvidátor odmítá auditora, schváleného valnou hromadou a údajně audity nechává vyhotovit jen auditorem, jehož si sám vybere. Tedy utrácí harvardské peníze za audity naprosto neplatné. Což je zřejmě důvod, proč poslední audity raději ani nezakládá do sbírky listin. Proto představenstvo projednávalo možnosti jakým způsobem tento stav změnit.
 
Dalším projednávaným bodem byla příprava valné hromady za rok 2014. S tím, že v tomto případě je největším problémem likvidátor sám, když jejímu svolání protiprávně brání odmítáním nutné náklady hradit, jak to učinil v případě svolání valných hromad za roky 2011 a 2012. Také byla projednávána celková situace ve společnosti, průběh likvidace i možnosti vrácení ukradeného majetku do společnosti. V té souvislosti se představenstvo zabývalo i možnostmi získat zablokované finanční prostředky z kyperských trustů a také zda Dohoda, uzavřená v Nikósii v březnu 2011 je platná či nikoliv. Představenstvo dospělo k názoru, že tato Dohoda byla soudem akceptovaná, je tedy platná, dokud nebude soudním rozhodnutím zrušena. Ovšem zjistit z tohoto zápisu, že představenstvo vědomě nerespektuje české zákony, to umí jen Častorál, nakonec jistě nebyl zbytečně kantorem na bolševické Vysoké škole SNB.
 
Značně nepochopitelné jsou neustálé Častorálovy stížnosti, že představenstvo nepodporuje jeho úderné likvidační kroky, místo aby s ním spolupracovalo. Vždyť je naprosto nemyslitelné, aby tak počestný likvidátor mohl spolupracovat s orgánem, který neexistuje a jeho členové jsou zaprodanci a přisluhovači odsouzených zločinců. Perou pro ně špinavé peníze, vyvádějí harvardský majetek přímo likvidátorovi pod rukou, ničí jeho úsilí při vracení ukradených hodnot, snaží se legalizovat kyperskou Dohodu a uznávají platnost trustů, dokud soud nerozhodne jinak.
 
Dokonce na úhradu nákladů posledních dvou valných hromad, které Častorál odmítl zaplatit, mělo neexistující představenstvo použít neznámé finanční zdroje, což vyvolává důvodné podezření, že jde o další snahu legalizovat výnosy z trestné činnosti. Navíc uvedlo v trestuhodný omyl i samotný CDCP. Jak jen může Častorál při tom všem ještě stále vymáhat na představenstvu podporu svého desetiletého likvidačního břídilství, když se tento orgán HPH připojil k žalobě na jeho odvolání a dokonce vůbec nevěří té vymyšlené pitomosti o mezinárodním spiknutí u soudu v Nikósii? Ani přihlouplé historce se soudkyní Coinovou v New Yorku, která prý měla být původně likvidátorovi příznivě nakloněna. Ovšem jen do chvíle, než přes Atlantik všemocně zasáhl předseda představenstva Staněk, dokonce tak, že paní soudkyně zcela obrátila a vynesla pro HPH nepříznivý rozsudek. Vždyť takové žebrání o jakoukoliv spolupráci, s natolik zlotřilým a ještě k tomu neexistujícím představenstvem a hlavně jeho předsedou, by bylo pod úroveň, ale naprosto pod úroveň likvidátorovy neposkvrněné ctihodnosti a hlavně mimořádné úspěšnosti.