aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Proč akcionář Kaňovský systematicky lže?

(07. 03. 2012) Již poněkolikáté zveřejnil akcionář Kaňovský na stránkách kurzy.cz (názory a diskuze) lživé informace, kterými se snaží dehonestovat představenstvo HPH.
K posledním jeho příspěvkům patří několik sdělení z 28. února 2012, v nichž oznamuje, že má informace, „že představenstvo nepracuje jak má. Nedělá nejzákladnější úkony, jako je zapsání do obchodního rejstříku…“ Což doplňuje chmurnými vizemi a konstatováním „to vidím dost špatně“. Také sděluje, že jistý člen představenstva nemá možnost nahlédnout do originálu zápisu z valné hromady a přidává sdělení, že „předseda představenstva odmítá předat členovi představenstva originál nebo ověřenou kopii zápisu z VH 19. 12. 2011, což potřebuje k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku“.
 
Nelze než konstatovat, že akcionář Kaňovský je nízký, zlovolný lhář, navíc právně absolutně nevzdělaný, jenž zřejmě podle pokynů kohosi přičinlivě sepisuje a šíří vylhané výpady proti představenstvu HPH. Ze své hlavy to nemůže mít, vždyť je přece tak poctivý, čestný a spravedlivý. Tak především - onen člen představenstva kopie zápisů dostal, žádné originály nebo ověřené kopie však nepožadoval. K tomu je nutné dodat, že žádný člen představenstva, navíc nikým nepověřený, nemohl chtít podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, neboť to je v likvidované společnosti zákonnou povinností likvidátora (§72 obch. zák.). Z čehož vyplývá, že zápis do OR nemůže být „nejzákladnějším úkonem“ představenstva, jak Kaňovský ve svých lživých sděleních tvrdí. Je jen škoda, že se neobtěžoval vzít do ruky obchodní zákoník a k tomu stanovy HPH a raději rovnou falšoval skutečnosti. Zmíněný člen představenstva pak písemně označil Kaňovského lež za zkreslení informací a nedorozumění, tedy nepotvrdil, že by takovou informaci Kaňovskému sdělil. K tomu lze dodat, že každý inteligentní člověk si informaci, kterou hodlá zveřejnit, především spolehlivě ověří. Panu Kaňovskému k tomu zřejmě chyběla chuť a především důvod, čím jiným by se pak na internetu prezentoval coby velký zastánce malých akcionářů, obhájce jejich práv a jako neochvějný ochránce poctivosti a spravedlnosti, než vylhanou kritikou představenstva. 
 
Není to jediné lživé tvrzení, které akcionář Kaňovský zveřejňuje na internetu. Ve stejném stylu informoval, že představenstvo nepředává panu notáři listiny, potřebné k notářskému zápisu. Což však pan notář na dotaz představenstva písemně zcela popřel. Přitom likvidátor Častorál měl od pana notáře přesnou informaci, proč se vyhotovení notářského zápisu protáhlo, takže stejnou informaci od likvidátora musel mít i Kaňovský. Přece by soudem jmenovaný likvidátor ani prostého akcionáře společnosti sebemenším způsobem neklamal.
  
Proradně ignoruje a kryje likvidátorovo nepochopitelné obelhávání akcionářů HPH, když likvidátor tvrdí, že dohodu uzavřenou před rokem u soudu v Nikósii naprosto neuznává, zatímco na Kypru se usilovně snaží o její realizaci. Dokonce má pro likvidátora plné pochopení – prý co měl dělat, když k uzavření dohody došlo. To, že byl likvidátor na Kypru osobně přítomen u celého jednání, které k dohodě vedlo, a na místě se vším po projednání jeho vlastních připomínek souhlasil, již pan Kaňovský skromně zamlčuje. Podobně nechává stranou své navýsost spravedlivé pozornosti provoz likvidátorova osobního auta, placený z prostředků společnosti. Nebo milióny korun, vyplácené firmě Vaberg za zabavování a zpeněžování majetku na Slovensku (třebaže tam HPH žádný majetek nemá) a za působení této společnosti na Kypru, kde Vaberg nemá pro HPH cokoliv dělat a ani toho v podstatě není schopen. Pro Kaňovského pojetí čestnosti a poctivosti jsou tyto skutečnosti zřejmě zcela zanedbatelnou, nebo snad dokonce samozřejmou věcí.
 
Jistá nejasnost v konání akcionáře Kaňovského nicméně zůstává. Proč asi jeho kritika alespoň občas nezamíří i mimo představenstvo, třeba na falešné jednání likvidátora. Proč bagatelizuje, že prý likvidátorovo nakupování nějakých skript za peníze společnosti vlastně nestojí za řeč. Jenže těch „pár skript“ (a nejedná se navíc o skripta, ale o publikace velmi pochybné kvality, zkompilované samotným likvidátorem) stálo společnost desítky tisíc korun, a pokud je Kaňovský ochoten respektovat zákony (jisté pochybnosti jsou), tak musí vědět, že nad pět tisíc korun je to už trestný čin.
 
Na valných hromadách není pan Kaňovský schopen se na cokoliv relevantního zeptat, což kamufluje oznámením, že byl požádán, aby se na nic neptal a valnou hromadu tak nezdržoval. Kým, to samozřejmě díky své mimořádné diskrétnosti nevyjeví. Stejně, jako když je na valné hromadě dotázán, proč navrhuje odvolání představenstva i dozorčí rady, statečně odmítne odpovědět. Jakoby se v likvidátorovi Častorálovi přímo zhlédl.