aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Odvolací soud potvrdil vinu V. Koženého i B. Vostrého a B. Vostrý "vydělal" pět miliard a jeden rok vězení

(17. 10. 2012) Ve středu 17. října 2012 skončilo více než dvanáctileté (od podání trestního oznámení) čekání harvardských akcionářů na důkaz, že i v naší zemi existuje alespoň elementární spravedlnost. Rozhodnutí Vrchního soudu, který projednával odvolání V. Koženého a B. Vostrého proti usnesení Městského soudu, potvrdilo, že jsou vinnými z podvodného jednání.

Předseda odvolacího soudu JUDr. Hartmann sdělil, že rozsudek soudu první instance podle par. 258 se zrušuje v plném rozsahu a pak oznámil, že vzhledem k rozsáhlosti rozsudku může auditorium jeho znění vyslechnout vsedě. Senát shledal V. Koženého vinným z podvodného jednání, když na základě plných mocí od harvardských fondů a jako obecný zmocněnec společnosti HCC úmyslně uděloval pokyny k převodům akcií, aby za ně nebyla poskytována odpovídající hodnota a odčerpával tak z těchto fondů jejich majetek. Tyto podvodné transakce Kožený prováděl ve spolupráci s Dingmannem prostřednictvím firem Stratton a Daventree Ltd. a se Širokým (firma Zenko). Jen výčet těchto 98 „obchodů“ trval dvě hodiny. Odvolací soud vyčíslil škodu způsobenou Koženým ve výši 8,3 miliardy korun.
 
Výraznou změnu v rozsudku první instance pak odvolací soud učinil v případě B. Vostrého. Byl rovněž shledán vinným, neboť akcie SU Teplice i akcie jiných firem z portfolia této společnosti prodával se záměrem způsobit ztráty. Tak odčerpal majetek a finanční prostředky Sklo Unionu, neboť prodeje i nákupy uskutečňoval bez uzavírání kupních smluv. Senát stanovil takto způsobenou škodu na 2,213 miliardy korun.
 
Verdikt Vrchního soudu, proti kterému je možné jen dovolání (bez odkladného účinku), pak zněl:
 
V. Kožený se pro zločin podvodu odsuzuje na 10 let do vězení s ostrahou a k náhradě škody ve výši 8,3 miliardy a úroku z prodlení, který činí 1,75 miliardy.
B. Vostrý se rovněž pro zločin podvodu odsuzuje na 9 let do vězení s ostrahou a k náhradě škody 2,213 miliardy a k úroku z prodlení 467 miliónů.
 
V ústním odůvodnění pak předseda senátu JUDr. Hartmann uvedl, že u obou obžalovaných naplňuje jejich činnost skutkovou podstatu podvodného jednání. Vysvětlil snížení trestu B. Vostrému, v porovnání s trestem, proti kterému se odvolal. Senát byl nucen změnit u B. Vostrého skutková zjištění a provést přepočítání způsobených škod, když obžalovaní argumentovali, že výpočty jsou chybné. Senát vše přepočítal, ale nalezená pochybení byla jen okrajovou záležitostí. Podle závěrů odvolacího soudu B. Vostrý přistoupil až později k podvodné činnosti V. Koženého, jenž byl v odůvodnění označen za iniciátora podvodného jednání. B. Vostrý pak činil aktivní kroky k dovršení Koženého jednání, v tom jej nelze od V. Koženého oddělovat. Snížení škody, kterou B. Vostrý způsobil, ovlivnil především prodej akcií Harmsu a také skutečnost, že žádný posudek nestanovil hodnotu akcií Daventree Ltd. a nelze na soudu vynucovat, aby hodnotu stanovil. Což způsobilo, že uznaná škoda způsobená B. Vostrým je zhruba o 5 miliard nižší, než škoda, stanovená v prvoinstančním rozsudku a také snížení trestu o jeden rok. Rozsah a výši způsobené škody senát označil za astronomickou; i proto se tresty blíží k horní hranici, což je vzhledem ke způsobené škodě odpovídající.
 
Pokud jde o jednání V. Koženého, senát dospěl k závěru, že zásluhou jeho podvodného jednání během 9 měsíců bonitní akcie českých společností a podniků skončily ve spřízněných společnostech, takže je evidentní, že jeho jednání bylo zcela úmyslné. JUDr. Hartmann také zdůraznil, že hlavním těžištěm zjišťování skutkové podstaty či právní kvalifikace byly v této žalobě důkazy z policejního vyšetřování. Zmínil také, že výpověď likvidátora Častorála nebyla nijak stěžejní, že jen ukazovala, k čemu podvodné transakce vedly. Při případných dalších nárocích byla společnost HPH odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních.
 
V závěru pak JUDr. Hartmann řekl, že odvolací senát byl pro zostření trestu, tedy že V. Kožený a B. Vostrý měli být odsouzeni k vězení se zvýšenou ostrahou. Ovšem nebylo to možné, protože proti rozsudku první instance se odvolali jen oba obžalovaní, nikoliv také státní zástupce, takže v takovém případě nemůže odvolací soud trest zvýšit.
 
Je to rozsudek, který je pro harvardské akcionáře rozhodně příznivý a umožňuje likvidátorovi společnosti poměrně rychlé odblokování 21 miliónů dolarů v Č. Budějovicích a také 100 miliónů korun z HBS v likvidaci. Neboť písemným sdělením předseda senátu Městského soudu v Praze (soud první instance) oznámil společnosti HPH, že v případě potvrzení rozsudku odvolacím soudem o toto odblokování může HPH požádat a soud žádosti vyhoví. Tak interpretoval toto sdělení likvidátor HPH.