aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

O situaci v HPH

(13. 10. 2011) Před náhradní valnou hromadou, která se bude konat 4. listopadu 2011, jako vždy v sále Zotavovny Vězeňské služby ČR, Na Květnici 1105/10, Praha 4 - Nusle (stanice metra Pražského povstání) chce představenstvo akcionáře HPH předběžně informovat o situaci ve společnosti, která v uplynulých měsících nastala.
Již v minulém roce se informovanost správních orgánů HPH a komunikace mezi představenstvem a likvidátorem HPH prof. Častorálem neustále zhoršovala (posuďte dále čí vinou), až dospěla do současného stavu, kdy představenstvo i přes opakované písemné vyžádání žádné informace od pana likvidátora již několik měsíců nedostává.
 
Příkladem může být skutečnost, že 29.července t. r.poslalo představenstvo likvidátorovi 12 písemných otázek, vzešlých ze společného jednání představenstva a dozorčí rady, orgánů společnosti v té době již naprosto neinformovaných, o aktuálních a důležitých skutečnostech ve společnosti. Odpovědi na tyto otázky (pokud by byly likvidátorem zodpovězeny) měly přispět k tomu, aby se orgánům HPH dostalo alespoň základních informací o tom, co se v souvislosti s likvidací HPH děje v ČR, ale zejména také v zahraničí. Jedinou svou odpověď vyslovil likvidátor počátkem srpna, a to v podobě následujícího prohlášení: „Nechal jsem si k tomu vypracovat expertní analýzu a zeptejte se mě 15. srpna, jestli odpovím“. Neodpověděl dodnes.
 
Když se pak představenstvo snaží získat potřebné informace vlastní iniciativou, tedy nikoliv cestou komunikace s likvidátorem, který ostatně ani nekomunikuje, je likvidátorem obviňovánozprotiprávního jednání a předseda představenstva systematicky obviňován z nezákonných kroků, kterými kromě jiného prý brání uskutečňování likvidacea maří „kroky likvidátora“, dokonce až na Kypru.
 
Likvidátor si navíc začal osobovat právo diktovat členům představenstva a dozorčí rady s kým se smějí nebo nesmějí stýkat. Jestliže se snad doslechne, nebo domýšlí, že jeho „nařízení“ nebylo uposlechnuto, okamžitě „podezřelému“ pošle příkaz, že jako soudem jmenovaný likvidátor urgentně požaduje zprávu s kým se „podezřelý“ setkal, proč se s ním setkal, o čem jednali a proč toto setkání „podezřelý“ likvidátorovi neoznámil. V tomto svém jednání klesl dokonce tak hluboko, že jednomu z členů orgánů HPH zcela úmyslně znemožnil účast na řádné valné hromadě společnosti, což je zákonnou povinností každého člena takového orgánu.
 
Pan likvidátor ovšem šel ještě dál. Přestože v zastoupení HPH najal dvě kanceláře (tu druhou přes rok úzkostlivě tajil), odmítá oficiální kancelář HPH poskytovat představenstvu a dozorčí radě ke společným jednáním. Přitom nájem za obě kanceláře je placen z prostředků HPH. Odůvodňuje to vskutku kuriózně. Není prý schopen zajistit, aby se v této kanceláři nepohybovaly osoby neoprávněné, jak předseda představenstva požaduje.
 
Proto také zřejmě odkázal představenstvo, aby jednalo na adrese sídla společnosti, tedy v Ohradní 65, kde samozřejmě HPH žádnou kancelář pronajatou nemá a likvidátorovi je známo, že takovou smlouvu by mohl uzavřít zase jenom on. Ostatně, o vlastnictví k nemovitosti v Ohradní 65 se již řadu let soudí se společností Victoria Security Printing.
 
Zlomem v jednání a chování pana likvidátora se stalo poslední ústní jednání v soudním řízení na Kypru před Okresním soudem v Nikósii (žaloba HPH na neplatnost trustů). Konalo se letos ve dnech 29. - 31. března a pan likvidátor měl být podroben tzv. křížovému výslechu jako osoba samozřejmě nejinformovanější o důvodech u soudu vymáhaného nároku. Onen křížový výslech trval pouhých 40 minut a skončil naprostým fiaskem, když rozčilený soudce ukončil jednání a předvolal si k pohovoru právní zástupce strany žalující (HPH) a části žalovaných. Právnímu zástupci HPH bylo sděleno, že svědek vystoupil jako nedůvěryhodný, neodpověděl prakticky ani na jednu jemu položenou otázku a nemluvil vůbec k věci. Soudce pak uložil právním zástupcům obou stran, aby hledali alternativní řešení sporu, tedy pokud možno dohodu. K dohodě nakonec za účasti likvidátora došlo, byla soudu předložena a ten řízení o žalobě zastavil.
 
Po návratu do Prahy však pan likvidátor průběh tohoto soudního jednání vylíčil jako spiknutí právního zástupce žalovaných s právním zástupcem HPH a také se soudcem s tím, že jak právní zástupce HPH, tak soudce, který případ rozhodoval, byli zkorumpováni žalovanou stranou. Od této chvíle začal také tvrdit, že s dohodou nesouhlasí, že s podmínkami dohody nebyl seznámen a neschválil je a že chce, aby soud pokračoval v projednávání žaloby na neplatnost trustů dále, a to za stále stejné argumentace - s obsahem dohody nikdy nesouhlasil, nikdy ji neviděl a neschválil. K tomu následně nechal vypracovat jakési prohlášení likvidátora, které nechal založit u kyperského soudu.
 
Posledně uvedená likvidátorova vysvětlení vyvolala u představenstva pochybnosti, a proto si představenstvo z vlastní iniciativy opatřilo relevantní a objektivní informace. Ty se ukázaly být zcela v rozporu s verzí vykonstruovanou likvidátorem. Proto asi také došlo se strany likvidátora k nařčení předsedy představenstva, že činí kroky, které blokují úspěšnou realizaci likvidace až na samotném Kypru.
 
Co následovalo?
 
Výpověď dostal právní zástupce HPH P. Neocleous na Kypru (byl přece podle verze likvidátora jedním ze skupiny kyperských spiklenců) a najata byla jiná kyperská advokátní kancelář z Limassolu, která se ihned předvedla v plném světle zpracováním skutečnosti naprosto neodpovídajícím zápisem ze schůze ředitelů Daventree Resources Ltd., Kypr ze dne 28. 6. 2011, kdy se poprvé její zástupce viděl s likvidátorem. Nicméně pan likvidátor této kanceláři dal plnou moc, která je svým rozsahem doslova neuvěřitelná, neboť dává této kanceláři právo nakládat s majetkem HPH podle jejího uvážení a řadu dalších, doslova alarmujících oprávnění.
 
Došlo i k dalším pozoruhodným krokům likvidátora. Hlavní právní zástupce a konzultant HPH (pro společnost pracující více než 11 let a řešící drtivou většinu soudních případů, ve kterých je HPH účastníkem) nejdříve nesměl být představenstvu k dispozici ke konzultacím v právních otázkách, pak mu vzápětí byla vypovězena smlouva s pikantním odůvodněním, že se prý „vydává za právního zástupce HPH“ s tím, že bude provedena hloubková kontrola jeho práce, k níž po celou dosavadní dobu neměl likvidátor jedinou výhradu. Totéž po více než sedmi letech společné práce postihlo asistenta likvidátora a posléze dostala výpověď účetní firma. Ta se zajímavým (avšak nesmyslným a ničím neprokázaným, ostatně jak to je v poslední době u likvidátora obvyklé) zdůvodněním – že prý ze společnosti unikají důvěrné informace o nadmíru citlivých skutečnostech (které to jsou, však likvidátor nedokázal pojmenovat). Proto prý soudem jmenovaný likvidátor musí učinit manažerské rozhodnutí v podobě radikálního řezu. Navíc další dosavadní právní zástupce HPH dostal zákaz zastupovat představenstvo společnosti v probíhajících kauzách, v nichž likvidátor za společnost nemůže jednat.
 
To jsou jen některá fakta, k nimž přes likvidátorův silný odpor představenstvo a dozorčí rada získaly nejen informace, ale i jasné důkazy. Přitom likvidátor zatvrzele bránil (a dosud brání) dozorčí radě v přístupu ke všem dokladům, které si pro povinnou kontrolu účetnictví před valnou hromadou vyžádala a neumožnil ani, aby si dozorčí rada pořídila pro svou potřebu jakékoli kopie dokladů. Dokonce odmítl předložit účetnictví do roku 2009 s odůvodněním, že na valných hromadách do roku 2009 valné hromady schválily účetní závěrky i audity. Proto prý nemůže mít dozorčí rada k těmto dokladům přístup, protože není oprávněna kontrolovat rozhodnutí valných hromad. Jak se zdá, likvidátor v tom směru ještě nevyhledal poučení u nynějších právních zástupců HPH o tom, jaká jsou jeho práva a povinnosti vůči dozorčí radě (musíme poznamenat, že představenstvo není informováno ani o tom, kdo a ve kterých věcech HPH zastupuje, patrně je to pro představenstvo a dozorčí radu podle likvidátora tajné).
 
Celou situací ve společnosti (v podstatě kritickou) se představenstvo a dozorčí rada podrobně zabývaly a zabývají a jednaly o možných opatřeních vedoucích k nápravě.
 
Akcionáři si mohou být jisti, že na náhradní valné hromadě HPH obdrží velmi zevrubné informace o tom, co se ve společnosti HPH nyní děje a opatření, k nimž se představenstvo rozhodlo, budou akcionářům sdělena ve zprávě představenstva.