aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

Když nejde likvidace, tak se Častorál pustil do valných hromad (3. část)

(04. 12. 2014) Spanilá jízda, či spíše útočné a úderné tažení likvidátora Častorála za systematickým zneplatňováním valných hromad, nechává za sebou v posledních týdnech další triumfální likvidační úspěchy, které samozřejmě uvedou harvardské akcionáře v nadšený úžas, ovšem až se o nich dozvědí. 
Opět v naprostém utajení pražský Městský soud v první instanci zneplatnil poslední valnou hromadu HPH, na čemž má opět plnou zásluhu likvidátor Častorál, jenž jako výhradní zástupce HPH dal soudu své jednoznačné vyjádření, že tato VH musí být zneplatněna. Nelze ovšem na tomto úspěchu zamlčet rovněž náležitý podíl akcionáře Kaňovského, který k zneplatnění této VH svou žalobou jednoznačně přispěl.
 
Kupodivu informace o tomto úspěchu se na likvidátorových oficiálních stránkách dosud neobjevila, třebaže soud první instance rozhodl již 13. listopadu 2014, a to bez nařízení jednání, tedy bez jakéhokoliv dokazování.  Což je pochopitelné, vždyť likvidátor musí přece dbát, aby takovou informaci zaprodanci a přisluhovači odsouzených zločinců nemohli zneužít. Nebo dokonce využít k praní špinavých peněz, vyvádění majetku ze zcela prázdných likvidačních účtů, i jinak narušovat likvidátorem Častorálem obdivuhodně vedený proces likvidace.
 
Likvidátor Častorál nadále usiluje o zneplatnění usnesení valné hromady ze dne 4. 11. 2011 (pro nicotnost), která provedením auditu pověřila Ing. Ryneše, stejně tak se snaží utajeně zneplatnit usnesení VH ze dne 10. 3. 2006. Oznámit, že v této věci soud nařídil jednání na 21. 11. 2014 a týden před jednáním řízení opět přerušil do doby, než bude vyřízeno dovolání v řízení sp. zn. 32 Cm 5/2004, za to mu akcionáři HPH asi nestojí. Likvidátorovi Častorálovi navíc nestojí akcionáři HPH ani za „námahu“, aby je informoval, že 10. prosince 2014 se na Kypru koná slyšení o žádosti likvidátora, aby HPH byl účastníkem v projednávání žaloby Husky a dalších společností proti Daventree Trustees o vyplácení.
 
Jen pro připomenutí – když se likvidátora Častorála na poslední valné hromadě předseda představenstva ptal, jaké má informace právě o této žalobě, likvidátor odpověděl, že vůbec žádné, protože se to akcionářů HPH netýká. Přitom jde o sumu zhruba 50 miliónů dolarů, o které v případě, že by Husky s dalšími společnostmi uspěly, akcionáři HPH samozřejmě přijdou. Ovšem podle profesora Častorála se to akcionářů HPH vůbec netýká, třebaže návrh na přistoupení HPH do tohoto sporu byl před poslední VH  kyperskému soudu dávno doručen. Na Kypru bude také 10. prosince 2014 soud jednat ve věci výměny trustee a protektora. Ani to zřejmě likvidátora nezajímá, tak proč by o tom akcionáře informoval.
 
Zato se na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ 20. října t. r. objevilo „Stanovisko sekretariátu HPH k některým otázkám aktuálnímu stavu likvidace“, které přímo ohromuje doslova přívalem těch nejžhavějších informací o průběhu likvidace, pod mistrným úderným a útočným vedením likvidátora Častorála. K tomu „Stanovisku“ jen tolik – excelentní cit pro češtinu byl vždy obdivovanou předností dnes vysloužilých vnitráků. Sekretariát Častorála sděluje akcionářům mimořádně aktuální a rozhodně potěšitelnou zprávu, že žádné prostředky nejsou pro výplatu likvidačního zůstatku k dispozici, ale že zisk z prodeje chaty v Aspenu je blokován soudem a tedy chráněn „před pokusy OSMA a z řad neplatně zvolených statutárních orgánů HPH tento proces narušovat.“ Jde přímo o objevné sdělení Častorálova sekretariátu, nebo snad samotného ukrajinského profesora? Doposud platilo, alespoň podle platné legislativy, že akciová společnost má jen jeden statutární orgán. A hle – pojednou jsou jich v HPH dokonce řady a ještě k tomu jsou neplatně zvolené.
 
Nicméně může to být pokládáno za další vzorek častorálovského legislativního inženýrství, někdo by v takové iniciativní zákonodárné tvorbě mohl spatřovat i naprostou likvidátorskou dezorientaci. Nejde ovšem o břídilství, jak se v diskuzích akcionářů na internetu šíří, to je přece u profesora Častorála, majitele jistě poctivě získaného podivuhodného ukrajinského atestátu, naprosto, ale naprosto vyloučeno. Je totiž nutno objektivně uznat, že útočně a úderně chránit naprosto prázdné harvardské likvidační účty před rojícími se statutárními orgány zabere tolik času a takové úsilí, že Častorál nemůže mít ani chvíli pomyšlení na naplňování své likvidátorské funkce. Když se k tomu připočte Častorálův záměr vybudovat novou akcionářskou strukturu společnosti, jak oznámil na poslední valné hromadě, pak si likvidátor na svá bedra naložil vskutku titánský úkol a nezaslouží nic jiného než bezmezný obdiv.
 
Sekretariát také oznamuje - není pravda že peníze za Aspen jsou k dispozici, jak sděluje OSMA. Samozřejmě, že nic takového OSMA nemohla sdělit.  Ani nikdy netvrdila, že Vaberg je odměňován za zcela zbytečné dražby. Jen vyslovila podivení, že by Vaberg nefakturoval ani náklady na pořádání dražeb. Zřejmě rozdíl mezi náklady na pořádání dražby a odměnou za úspěšné vydražení objektu Ohradní je mimo hranice chápání sekretariátu likvidátora Častorála.
 
V další mimořádné aktualitě likvidátorův sekretariát sděluje, že soud odmítl pokus K. Staňka a J. Sedláčka „podvodně se kooptovat do orgánů společnosti“. Je až s podivem, jak Častorálova zmatenost a nevnímání reality jsou tak prudce nakažlivé. Pochopit, že K. Staněk a J. Sedláček se sami nemohou kooptovat, ale subjektem provádějícím kooptaci je výhradně příslušný orgán společnosti a nikdo jiný, je zřejmě u autora sekretariátního stanoviska zcela mimo jeho (jejich?) mentální sféru vnímání a vyhodnocování skutečností.
 
Nanejvýš aktuální novinku se akcionáři dozvídají ze sdělení, že K. Staněk a V. Jiřík se připojili k návrhu J. Sainerové na odvolání likvidátora. „Návrh na odvolání byl zamítnut. Neuspěli tak i K. Staněk a V. Jiřík“.  Vysvětlovat, že nikoliv K. Staněk, ale představenstvo HPH se souhlasem dozorčí rady se připojilo k návrhu na odvolání likvidátora, je již zcela zbytečné. Patologická posedlost obviňovat kohokoliv z neexistujících skutků, tedy bez jediného důkazu, je velmi závažné postižení a navíc - byla to přece oblíbená praxe dnes už bývalých vnitráků.
 
Následující sdělení sekretariátu to jen potvrzuje údajným zjištěním, že na posledních valných hromadách „byly používány k hlasování plné moci na jméno K. Staněk již zemřelých akcionářů“. Samozřejmě opět bez jakéhokoliv důkazu. Ten je zřejmě k nalezení pouze ve zmatené, nebo snad i notoricky prolhané rozvrácené mysli autora, nebo autorů „Sdělení sekretariátu“. K tomu jen tolik – jestliže k tomu došlo, proč to sekretariát HPH nebo sám likvidátor neprojednají s organizační společností Centin, která jediná provádí registraci akcionářů na VH podle výpisu emitenta a vyřazuje případné nevyhovující plné moci? Nemělo by to být přímo povinností likvidátora, když představenstvo přece nemůže jednat s třetími osobami? Jestli pak to Častorál již učinil, místo aby nechal svůj osobní sekretariát publikovat takové infantilní pitomosti?