aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Když chybí odvaha ptát se

(18. 09. 2012) Nebývá zvykem, aby Ochranné sdružení malých akcionářů reagovalo na diskuzi na www.kurzy.cz, nicméně zlovolné výmysly akcionáře Kaňovského (jakoby se rodily v myšlenkové dílně likvidátora Častorála) je nutno alespoň občas jednoznačně korigovat.
Pan Kaňovský se svěřuje, že vůbec nechápe, co se sleduje příspěvkem na stránkách OSMA (Jak to bylo s Aspenem) a dodává, jak doufal, že se dozví, kdy bude audit trustů a kdy se bude konat valná hromada. Samozřejmě, že od něj nelze požadovat, aby docenil hodnotu přesné a především pravdivé informace, zvláště když tato informace boří samotným likvidátorem šířený falešný mýtus, jak se zasloužil o věc Aspenu svým dlouholetým působením na americkém teritoriu. Je jen pozoruhodné, že pan Kaňovský neustále jen čeká na informace a nikdy se na nic nezeptá, ani na valné hromadě. K čemuž si dokonce musel vymyslet zdůvodnění, že byl někým požádán, aby se neptal a nezdržoval tak průběh valné hromady.
 
Takže pro informaci jemu i všem akcionářům. Audit trustů bude tehdy, až likvidátor Častorál přestane zaplavovat kyperské úřady smyšlenými stížnostmi na bývalého právního zástupce na Kypru pana P. Neocleouse a až bude definitivně vyřízena likvidátorova žaloba na neplatnost „Dohody“ přijaté soudem v Nikósii, kterou likvidátor Častorál v Nikósii schválil, aby po návratu začal prohlašovat, že nic neschválil a jednání před soudem v Nikósii označil za podvod a spiknutí proti své osobě. Až pak totiž budou moci ředitelé Daventree Trustees podat návrh na odvolání nuceného správce v obou trustech. Což je logické, ovšem jak pro koho. Nenapadlo náhodou akcionáře Kaňovského, že likvidátor dělá všechno možné, aby právě k odvolání nuceného správce nedošlo a aby se Dohoda nezačala naplňovat? Proč se třeba pan Kaňovský veřejně nezeptá likvidátora, za co v roce 2011 vydal 17,5 miliónu? Nebo mu snad zase kdosi zakázal vzít do ruky neauditovanou účetní závěrku, aby nezdržoval? Proč se nezeptá na důvod opakovaného odkládání soudního řízení ve věci Aspenu? Nebo na důvod stažení směnečné žaloby ve věci směnky na 5,4 miliardy korun… A získané informace nezveřejnil na diskusních stránkách? Že by se obával, aby o něco z likvidátorovy utajované přejícnosti nepřišel?
 
Pokud jde o valnou hromadu HPH, představenstvo ji připravovalo tak, aby byla svolána v zákonném termínu do 30. června 2012. Ovšem likvidátor Častorál nehodlal strpět, aby se valná hromada konala, a nadále činí vše, aby svolána být nemohla. Stále odmítá podepsat smlouvu s auditorem, schváleným náhradní valnou hromadou 4. 11. 2011. Dokonce na schváleného auditora podal dvě stížnosti, aniž by mu likvidátor vůbec předložil jediný list z harvardského účetnictví. Teprve nedávno byla vyhotovena účetní závěrka (neauditovaná) a posléze naprosto protiprávně, po nekonečných obstrukcích, likvidátor svévolně a bezdůvodně ukončil probíhající kontrolu účetnictví společnosti, když odmítl dozorčí radě vydat jakýkoliv další požadovaný doklad. To vše samozřejmě musí akcionář Kaňovský vědět, když jezdí do Prahy za likvidátorem na porady, aby věděl co a jak má v rámci svých příspěvků do diskuse na webu šířit. Nebo že by před tímto svým věrným fámulem likvidátor svou činnost a její výsledky tajil? Pan Kaňovský sice již několikrát v internetové diskusi proslul svými ohromujícími právními exhibicemi, ale měl by alespoň vědět, že valná hromada je výhradním místem, kde se akcionářům předkládají zprávy o stavu společnosti a jejím hospodaření. Což se těžko dá učinit s neauditovanou závěrkou, nedokončenou kontrolou účetnictví, tedy bez zprávy a doporučení dozorčí rady zda účetní závěrku schválit, či nikoliv, což je výsadním právem akcionářů.
 
Akcionář Kaňovský si rovněž stěžuje, že již několik měsíců neslyšel, že by snad postoupila jednání o mimosoudní domluvě s Koženým, podle které by Koženému měla připadnout třetina majetku z trustů, připadajícího na podíl z kyperek. Z informací, které OSMA má je jednoznačné, že trusty nikdy s Koženým o jakékoliv mimosoudní dohodě nejednaly. Pokud k jakémukoliv jednání došlo, jak pan Kaňovský tvrdí, měl by se ptát na jiném místě. Jsou jen dvě strany, které v Nikósii uzavřely dohodu. Ovšem k tomu by musel mít akcionář Kaňovský alespoň zlomek mužné odvahy. Jenže je mnohem pohodlnější jen si poťouchle vymýšlet, zvláště když to prospívá jeho zájmům.