aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Jak představenstvo muselo mírnit kolosální ostudu likvidátora Častorála

(18. 06. 2013) První červnový den likvidátor Častorál na svých „Oficiálních stránkách likvidátora HPH“ ukončil působení K. Staňka a T. Cabalky v představenstvu HPH oznámením: „K. Staňkovi a JUDr. T. Cabalkovi 31. 5. 2013 prokazatelně (ze zákona) plně zanikly funkce členů představenstva“.  K čemuž připojil, že se už nemohou „vydávat a jednat za členy představenstva HPH, ani vystupovat jménem společnosti“.  Dodal, že hned začal vyhodnocovat jejich minulou, zřejmě negativní, činnost (proč ne i tu současnou?) a vzniklá škoda je prý posuzována. Kolikrát už sděluje, že takové vyhodnocování zahajuje, aniž by se za půldruhého roku dobral k sebemenšímu zjištění.

Protože likvidátor je vždy mužem velkých činů, tak podal ke stejnému datu na Obchodní rejstřík návrh na výmaz obou členů představenstva z Obchodního rejstříku, což učinil i v případě předsedy dozorčí rady J. Sedláčka. Jeho návrh obsahoval následující požadavky (upozorňujeme, že všechna fakta a data jsou přesně citována z usnesení Městského soudu v Praze ve věci B 1040-RD12/MSPH ze dne 17. 6. 2013, které má OSMA k dispozici):

K. Staněk: zánik členství v představenstvu dnem 31. 5. 2013, zánik funkce 13. 2. 2016

T. Cabalka: zánik členství v představenstvu 31. 5. 2013 a zánik funkce člena představenstva 28. 2. 2013

J. Sedláček: zánik členství v DR a zánik funkce k 28. 2. 2013

Obchodní rejstřík takovou výstavní zmatenost pochopitelně nemohl akceptovat a tak požádal o vysvětlení, co vůbec likvidátor Častorál chce. Když pak představenstvo zjistilo, že likvidátor Častorál není schopen ani určit data, která by vůbec něčemu odpovídala, zvážilo situaci a rozhodlo se alespoň zachránit, co ještě je možné. Když už nešlo zabránit tak kolosální ostudě, padající na společnost HPH a samozřejmě i na harvardské orgány. Přitom Z. Častorál na pověst společnosti i svou tolik dbá.

Jen poznání, že soudem jmenovaný likvidátor, Ing., DrSc. a údajný „prof.“ Zdeněk Častorál už není ani schopen od data 29. 2. 2008, kdy byli J. Sedláček, T. Cabalka a K. Staněk zvoleni do orgánů HPH, spočítat uplynutí 5 let a tří měsíců, je přímo otřesné a doslova neuvěřitelné. To jsou schopny hravě spočítat děti ve věku deseti let. Korunou pak v návrhu likvidátora je požadavek, aby u T. Cabalky zaniklo členství v představenstvu a také funkce člena představenstva, jak jinak každý zánik k jinému datu.

Protože OSMA je sdružení zcela objektivní, připraveno pomoci každému, kdo pomoc potřebuje, tak pro pana likvidátora objasnění, třeba pro případ nějakých dalších návrhů: Když k datu 29. 2. 2008, připočtete 5 let, tak vám vyjde sice neexistující datum 29. 2. 2013, ale když když přidáte ještě tři měsíce, pak se nemůžete zmýlit, bude to 29. 5. 2013. A protože všichni tři byli zvoleni 29. 2. 2008, mělo být u všech datum zániku 29. 5. 2013. Je to jen věc dopočítat se do pěti a pak do tří.

Tajemstvím, jehož rozluštění spočívá už jen ve zmatenosti a vychýleném vnímání reality likvidátora Častorála, je datum 13. 2. 2016, k němuž OR žádá zapsat u K. Staňka zánik funkce. Kdo by tuto záhadu rozřešil, byl by jistě géniem s nadpřirozenými schopnostmi a kandidátem na Nobelovu cenu. Ovšem jedno vysvětlení by se mohlo nabízet. Z. Častorál třeba chtěl K. Staňkovi tímto tříletým prodloužením funkce předsedy tajnosnubně dát najevo svou příchylnost k jeho osobě, vzdor všemu, co chrlí na internetu. Nakonec proto zřejmě prosil K. Staňka o podporu a nedal jinak, než že je nutno tuto podporu projednat osobně.

A ještě jednu radu pro pana likvidátora: pan Cabalka v představenstvu neměl žádnou funkci, byl jen členem představenstva.  Jestli jeho postavení v představenstvu nazvete členstvím v představenstvu nebo funkcí člena představenstva, je to stále jedno a totéž pouze s tím rozdílem že je-li někdo členem představenstva, pak žádná funkce člena představenstva už není. Takže není třeba do OR zapisovat něco, co vlastně neexistuje a do zápisu do OR není nutné tahat častorálovské zvyklosti z letitého přejímání a zpeněžování neexistujícího majetku na Slovensku. Jen je záhadou jak se likvidátor přitom dopočítal k rozdílným datům a ani jednou se netrefil. Lze to však brát i jako důkaz, že likvidátor Častorál dokáže i naprosto nemožné.

Zdá se, že pan Častorál se nechal posléze přesvědčit, že na něco tak jednoduchého, jako je podání návrhu na změny v OR, opravdu nestačí a tak věc musel převzít jeden z likvidátorova elitního týmu dobře placených právníků. Když však představenstvo zjistilo, jaký totální nesmysl likvidátor na OR podal, ujalo se věci, dodalo odpovídající návrh i s potřebnými dokumenty a změny byly usnesením ze dne  17. 6. 2013 zaznamenány a toto usnesení nabylo právní moci 18. 6. 2013. Což znamená, že orgány HPH budou nadále pracovat ve složení:

Představenstvo - kooptovaný  K. Staněk jako předseda do nejbližší valné hromady a J. Materna, členství T. Cabalky v představenstvu skončilo 29. 5. 2013.  Dozorčí rada - kooptovaný J. Sedláček jako předseda a J. Punar a T. Ševčík.

Lze se divit, že likvidátor prohrál v New Yorku 22 miliónů dolarů za Aspen, že v odvolacím řízení proti Koženému a Vostrému prohrál 7 miliard korun, nechal nenávratně zmizet směnky na 9,8 miliardy korun a s nimi 10 miliard z úroků z prodlení? Což v součtu činí téměř trojnásobek oficiálního likvidačního zůstatku na akcii, tedy zhruba 1 700 Kč. Že dokonce vymýšlí takové stupidnosti, aby při kontrole účetnictví musel mít každý člen dozorčí rady pověření od ostatních členů dozorčí rady, takže se všichni musí vzájemně pověřit a stejně jim účetnictví ke kontrole nevydá? Když nedokáže na OR podat ani prostý návrh na vymazání funkčních období?

A tento likvidátor, s dvakrát soudem potvrzenou neschopností (kdyby šlo jen o  neschopnost), má získat a vrátit do HPH miliardové sumy, ukradené ze společnosti!