aktuality

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

· Častorál již není profesorem?

(03. 04. 2017) Senát pražského Městského soudu v minulých dnech rozhodoval o zajištění harvardských akcií, které vlastní kyperské společnosti Berio Holding a Harms Holding.
 

· Aspen byl v New Yorku odložen

(27. 03. 2017) Podle poslední informace, kterou vydal newyorský soud ve věci „Aspen“, bylo toto řízení odloženo. Dohoda právních zástupců obou stran (datovaná 17. 3. 2017), původně stanovený termín dalšího řízení 22. 3. 2017 zrušila a jednání bylo přeloženo na 12. dubna 2017.
 

· Ukázka kam vede častorálovské mlčení a lhaní

(07. 03. 2017) Tak to vidíte, soudruhu kvazi profesore Častorále, co všechno se může stát při případném nedostatku informací. Dokonce váš fámulus Kaňovský ve spravedlivém rozhořčení velmi tvrdě a nelítostně vyzývá K. Staňka, aby rezignoval, neboť určitý text na str. OSMA je „mimo realitu“.
 

· Častorál vzal zpět svůj insolvenční návrh

(06. 03. 2017) Ani třetí pokus o častorálovskou insolvenci se našemu zázračnému likvidačnímu profesorovi ekonomie bez jakéhokoliv ekonomického vzdělání nezdařil. Dospěl dokonce tak daleko, že po dvojí demonstraci své neschopnosti se Častorál rozhodl odhalit, co v něm skutečně je. A tak před dvěma týdny (20. února 2017) podal další návrh, kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku HPH a požadoval prohlášení konkurzu.
 

· Jak si Častorál od Koženého půjčoval

(15. 02. 2017) Konec tohoto týdne se zřejmě stane zlomovým dnem harvardské likvidace. Nejpozději v pátek by měl Vrchní soud vydat písemné usnesení, kterým jen formálně potvrdí jmenování dvou dalších likvidátorů do harvardské likvidace. Jistě se tak stane, zvláště když si odvolací soud vyžádal prodloužení lhůty pro sepsání svého rozhodnutí. Takže by měla padnout poslední překážka, bránící JUDr. Mixové i Mgr. Tomkovi především zlikvidovat pokud možno maximum toho, co Častorál svou nekontrolovatelnou zvůlí a neuvěřitelným břídilstvím v Harvardu napáchal.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (3)

(02. 02. 2017) Samozřejmě, že Častorál odmítá, že by zrekonstruované účetnictví tajil. Vždyť i ve svých vyjádřeních pro soudní řízení zdůrazňuje, že nic netají a že všechny informace mají akcionáři v účetních závěrkách, založených ve Sbírce listin.
 

· Takže kdo lže – Kaňovský nebo Častorál? (2)

(01. 02. 2017) Po valné hromadě v listopadu 2011 se již Častorál netajil svým rozhodnutím účetnictví nikomu nevydat (a to ani auditorovi) a jeho důvody byly svou stupidní infantilností téměř neuvěřitelné a jsou nadále. Dokonce na VH v roce 2013 tvrdil, že závěrky jsou auditovány auditorem, kterého si sám vybral a požadoval, aby valná hromada tyto audity schválila, aniž by je vůbec valné hromadě a orgánům HPH předložil, nebo je alespoň založil do sbírky listin. Když se následně představenstvo likvidátorem uváděné auditorské firmy dotázalo, dostalo odpověď, že nikdy pro HPH audit neprováděla.
 

Častorál připravil HPH o čtvrt milionu, ale je to pro něj bezpředmětné

(13. 12. 2014) V nedávných dnech se dozorčí rada obrátila na likvidátora Častorála s výzvou, aby uhradil škodu ve výši 246 497 Kč, kterou svou nedbalostí a porušením  povinností  při výkonu  funkce  likvidátora společnosti HPH jednoznačně způsobil. Svou písemnou odpovědí na výzvu dozorčí rady pak v tomto případě likvidátor přímo profesorsky prokázal, že lze již jen těžko uvěřit v jeho další způsobilost pro likvidátorskou funkci.
Likvidátor dozorčí radě sdělil: "Vážený pane akcionáři! V příloze vracím Váš dopis došlý 18. 11. 2014 jako bezpředmětný“. Tím akcionářem mínil předsedu dozorčí rady pana Sedláčka. Svou přímo výstavní bolševickou arogancí kantora na bývalé Vysoké škole SNB nemohl Častorál lépe ilustrovat, s jakou mimořádnou péčí se stará o majetek společnosti HPH a tedy i majetek akcionářů. Nakonec vždyť jde jen o peníze akcionářů, nikoliv jeho vlastní. Tak se jej to netýká, zvláště když navíc svou brilantní logikou dospěl k závěru, že jde o naprosto bagatelní záležitost, proto zcela bezpředmětnou. Je pro Častorála rovněž přímo charakteristické, když píše, že dozorčí radě její „bezpředmětný dopis“ vrací, ale nějak ho vrátit zapomněl.
Nelze se přitom ubránit podezření, zda likvidátorova zmatenost a rozvrácenost mysli již nenabyly neúnosných rozměrů. K dokonalosti jeho odpovědi chybí jediné – sdělení, že to přece zavinili zaprodanci a přisluhovači odsouzených zločinců, k čemuž zapomněl uvést paragraf svého osobního obchodního zákoníku, který říká, že za propadnutí sedm let nevyzvednutého daňového přeplatku se na likvidátora žádná odpovědnost nevztahuje. Tak příště, pane profesore, nezapomeňte! Lze se divit, proč Častorál tak zoufale odmítá dát účetnictví HPH z ruky?
Nakonec svou péči o majetek akcionářů projevil pan likvidátor i na poslední valné hromadě. Nejenže předvedl, jak se přestává orientovat v likvidaci HPH, kterou už více než deset let osobně úderně a útočně řídí, ale s přehledem prohlásil, že žaloba Koženého kyperských společností na Daventree Trustees se společnosti HPH a jeho akcionářů vůbec netýká. Přitom se Kožený přes své kyperské společnosti domáhá podílu, o který by akcionáři Harvardu mohli přijít, jenž představuje zhruba 50 miliónů dolarů, tedy miliardu korun, což je 60 Kč na akcii.
 
Ukázalo se, jaký má likvidátor v záležitostech trustů zmatek, když vůbec nevěděl, že kyperští právní zástupci 30. 10. 2013 bezvýhradně stáhli jménem likvidátora Častorála žalobu HPH proti Husky Trading. HPH tak musí žalované společnosti Husky zaplatit nemalé náklady na úhradu soudních výloh. Samozřejmě, že to Koženého mimořádně potěšilo. Že by kyperští právní zástupci HPH zapomněli likvidátorovi tuto skutečnost sdělit? To by byla vskutku odsouzeníhodná nedbalost, zvláště když již v květnu 2011 jim likvidátor jako první zálohu vyplatil 30 tisíc euro. Proč hned takovou sumu, to se zatím nikdo nedozvěděl.
 
Dokonce by mohlo vzniknout i podezření, že to mohla být záloha na sepsání nesmyslně rozsáhlé plné moci pro tuto právní kancelář, kterou sice likvidátor dal ověřit, přeložit i apostilovat ministerstvem zahraničí, aby ji posléze prohlásil za pouhý pracovní návrh, který prý nikdy nebyl určen k použití. Což je ovšem oblíbený likvidátorův trik, který přece provedl také se svým písemným vyjádřením pro jednoho akcionáře, žalujícího neplatnost VH z 29. 4. 2004. Likvidátor sice v této listině přesně určil, komu poskytuje své vyjádření ať se klidně VH zruší, ale před soudem tvrdil, že nic takového tomuto akcionáři neposkytl, že on byl vždy zásadně proti zrušení usnesení této VH.
 
Dost rozsáhle se „profesor“ Častorál na poslední VH věnoval také činnosti HPH Cayman na Kypru. Pochopitelně bez uvedení konkrétních skutečností, neboť harvardská likvidace se dostala do takového režimu utajení, že o jejím průběhu už akcionáři vůbec nic nevědí (kromě toho, že je beznadějná), a možná už ani sám likvidátor. Takže sice máme ovládnutou společnost HPH Cayman, ale o zablokovaných 31 miliónech dolarů na Kajmanských ostrovech nikdo nic neví. Jsou tam ještě? Nebo B. Vostrý, kterého nechal Častorál do jara loňského roku dělat v HPH Cayman ředitele, je stačil pohodlně uklidit? A likvidátor tak opět vítězně ovládl pouze prázdnou společnost?
 
Protože končí další rok politováníhodné harvardské likvidace, bude v té souvislosti jistě příhodných několik „výročních“ otázek pro pana likvidátora.
Jak se mohlo stát, že jste nechal propadnout přeplatek na dani čtvrt milionu, když jste se na jedné z minulých VH chlubil, že jste byl „rozhodnutím Finančního úřadu Praha 4 ustanoven zástupcem HPH pro daňové záležitosti“?
 
Proč se Daventree Resources Kypr (stoprocentní dcera HPH), rozhodnutím ředitelů, které jste jmenoval, zřekla u budějovického soudu nároku na 21 milionu dolarů, zablokovaných na účtu právníka Bayera? Když ze subjektů, které si tuto sumu nárokují, má na zablokované milióny největší právo, jak jste vždy tvrdil?  
Kam zmizely získané desítky miliónů z dlouhá léta přebíraného a zpeněžovaného harvardského majetku na Slovensku, které prováděla dražební firma Vaberg? Přece jste akcionářům na valných hromadách nelhal, pane likvidátore?
 
Jak mohla firma Vaberg přebírat a zpeněžovat majetek HPH, když soudem nařízená exekuce nemůže na Slovensku pokračovat, neboť příslušné osobě nebo osobám nebyly doručeny exekuční listiny? To Vaberg při svém přebírání harvardského majetku jen tak přišel a prohlásil - tohle je majetek HPH a ten byl hned zcela dobrovolně vydán a Vabergem převzat i zpeněžen?
 
Proč ve svých výročních zprávách za roky 2011, 2012 a také za rok 2013, založených ve Sbírce listin, uvádíte „vzhledem ke složitosti vývoje likvidace je obtížné stanovit časový horizont pro uspokojení akcionářů“? Přitom na valné hromadě za rok 2011 jste akcionářům tvrdil, že „řešení návratu majetku může být velmi rychlé a že řešení likvidace vidíte v řádu měsíců“? Určitě jste akcionáře nechtěl na VH obelhávat. Co se stalo, že dosud nedošlo k rychlému řešení likvidace, které jste viděl v průběhu několika měsíců?
 
Proč u účetních závěrek za poslední tři roky chybí ve Sbírce listin příslušné audity, když tvrdíte, že jsou vyhotoveny auditorem, kterého jste si vybral sám?
 
Vaše podrobné odpovědi budou akcionáři HPH jistě s napětím očekávat.