aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Ševčík emigroval na Slovensko a Cupka už není konkursním správcem HPH

(04. 12. 2007) V minulých dnech došlo v dění kolem HPH ke  vskutku mimořádné události – 4. 12. 2007 byl z obchodního rejstříku vymazán J. Cupka, dosud v této listině vedený jako konkursní správce Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci.

 

Nebýt Vrchního a Nejvyššího soudu mohla soudkyně Hodačová vstoupit do síně slávy českého soudnictví

(23. 11. 2007) Nedávno Nejvyšší soud zamítl dovolání firmy Vepros a M. Pacovského proti usnesení Vrchního soudu, jenž zamítl prohlášení konkursu na HPH. Tedy po Vrchním soudu další usnesení, které zcela rozvrátilo usnesení první instance (pražského Městského soudu, jmenovitě soudkyně Hodačové), kterým byl na HPH prohlášen konkurs.
 

Viktor Kožený bude souzen jako uprchlý

(23. 11. 2007) Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti V. Koženého a potvrdil u něj status uprchlého, takže jako takový bude v únoru příštího roku pražským Městským soudem souzen.
 

Co všechno odhalují předávací protokoly

(05. 10. 2007) Řada dokumentů, které   představenstvo HPH spolu s likvidátorem v nedávné době získalo a v současnosti ještě získává, stále jednoznačněji osvětluje, jak se majetek společnosti rozkrádal a kdo se na této gigantické loupeži podílel.
 

Soud s Koženým až v květnu a Viktorovy starosti s lahvemi

(18. 09. 2007) Léto pomalu končí a úsilí o vrácení ukradeného harvardského majetku se stále více přesouvá do soudních síní. Což ovšem není zdaleka jediná sféra, v níž likvidátor a představenstvo HPH vyvíjejí svou činnost.
 

Zneplatnění mandátní smlouvy a očekávané odvolání J. Sainerové

(22. 07. 2007) Další tři usnesení v minulých dnech vydal Městský soud v Praze.

 

Juraj Široký musel přiznat, že byl jedenáct let estébákem

(02. 07. 2007) Slovenský Ústav paměti národa dnem 21. června 2007 zpřístupnil dosud utajované operativní svazky StB. Tak byly zveřejněny spisy tří tisíc slovenských estébáků, mezi nimi i kopie osobního svazku Juraje Širokého. Ten byl v devadesátých letech jedním z nejbližších spolupracovníků V. Koženého a B. Vostrého a posléze prvním mužem slovenské části Harvardu.

 

Budějovický soud zamítl žalobu s tím, že jeho názor není směrodatný

(24. 06. 2007) Další díl soudních maratónů, týkajících se HPH, se odehrál v pátek 22. června 2007 v Českých Budějovicích a šlo  o pokračující projednávání žaloby likvidátora HPH doc. Ing. Zd. Častorála, DrSc. na budějovického advokáta JUDr. Bayera ve věci  mandátní smlouvy, týkající se policií zajištěné sumy zhruba 20 miliónů dolarů patřících HPH a uložených jako svěřené prostředky na jeho účtu.

 

Matějkova žaloba, ve které se soud nevyzná

Řízení ve věci žaloby Koženého firmy First American, kterou vede P. Matějka (jednání se nezúčastnil), na HPH o 10 miliónů korun, pokračovala 3. dubna 2007 a měla řadu až groteskních momentů.
 

Žalobu J. Sainerové na VH HPH, která se konala dne 12. 10. 2003, soud zamítl

T. Ševčík: HPH patří jen akcie, nikoliv však milióny dolarů

(03. 05. 2007) V žalobě JUDr. Sainerové na neplatnost valné hromady HPH konané 12. 10. 2003 při jednání 30. ledna 2007 vypovídali předvolaní svědci.

 

Předání „Zápisu společnosti“ čtvrt roku po valné hromadě

(26. 04. 2007) Devadesát pět dnů trvalo, než představenstvo Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci mohlo uzavřít náležitosti, týkající se náhradní valné hromady HPH, konané dne 19. 1. 2007, tedy aby mohlo protokolárně převzít „Zápis o náhradní valné hromadě společnosti“. Celé toto prodlení, na které zcela oprávněně reagovala řada akcionářů, bylo způsobeno nepřijatelným přístupem firmy SOKATO – poradenská, s.r.o. (dále Sokato), pověřené organizací této náhradní valné hromady (dále NVH).
 

Vostrý si pořídil z majetku ukradeného z HPH osobní rentu

(15. 02. 2007) Na náhradní valné hromadě se akcionáři Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci dozvěděli nesporně příznivou zprávu – likvidátor doc. Častorál a představenstvo opět ovládli společnost Daventree Resources Ltd. Kypr. Tedy společnost, kterou Vostrý s Koženým převedli do HPH jako propadlou zástavu a do které skupina, vydávající se za představenstvo HPH, vedená nejprve M. Pacovským a po jeho vyhnání z představenstva T. Ševčíkem, údajně soustředila veškerý majetek HPH, aby se lépe „obhospodařoval“.

 

Když Kožený nebo Vostrý zavelí, akcionář Punar dělá přímo divy

 

(12. 01. 2007)

Svolání náhradní valné hromady Harvardského průmyslového  holdingu,  a.s. –  v likvidaci vyprovokovalo k mimořádné a pozoruhodné aktivitě akcionáře Jiřího Punara, jednoho ze zakladatelů Koženého obskurní politické strany OFD a také tajemníka samotného předsedy této strany V. Koženého.

 

Belize své občany vydává a zmizení 4 miliónů není trestným činem

(2. 12. 2006)

Inzeráty v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku v polovině listopadu oznámily konání řádné valné hromady Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci. Je zde ovšem oprávněný předpoklad, že se bude opakovat situace při konání minulé valné hromady, tedy že nebude usnášeníschopná, neboť nebude zřejmě splněna základní podmínka – registrace  30% majetku společnosti. Proto představenstvo HPH připravuje náhradní valnou hromadu na leden příštího roku.

 

Soud konstatoval, že směnka na 9,8 miliardy patří Harvardu

(03. 11. 2006)
Dvě soudní jednání proběhla v minulých dnech u pražského Městského soudu. V prvním řízení 26. října 2006 šlo o žalobu jakési pokoutní americké firmy Pacific Alliance Bancorp na firmu Oily Rock, kterou se domáhá proplacení zajišťovací směnky na 9,8 miliardy korun, kterou vystavil V. Kožený.