aktuality

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

· Na Kypru přes šest milionů dolarů pro Koženého

(04. 05. 2017) Podle informací, které Osma získala, kyperský soud po dlouhých letech vydal v minulých dnech prvoinstanční rozhodnutí ve věci žalob Koženého kyperských společností proti Daventree Trustees Limited (DTL). Nesporně k tomu přispěla skutečnost, že dění na Kypru se chopili experti na slovo vzatí – ředitelé společnosti HPH Cayman, duo Malhocký, Oliva.
 

· Už i Kaňovský obviňuje Častorála

(07. 04. 2017) Do Častorálem zdecimovaného Harvardu přišlo jaro a s ním další dva soudem jmenovaní likvidátoři. Jak jen mohli, ujali se svého poslání a likvidace se dala do pohybu. Těžce frustrovanou ekipu excelentních vnitrácko - estébáckých expertů zachvátila panika, a tak začala zcela bez zábran, přímo na internetu, obviňovat velkého profesora Častorála. Čemuž propadl i sám nejspravedlivější ze spravedlivých, akcionář P. Kaňovský.
 

Co všechno končí v harvardské „černé díře“?

(29. 03. 2016) V předcházející části citací, v níž OSMA uvedla vyjádření Častorálova právního zástupce zaznamenaná v usnesení o jmenování dvou dalších likvidátorů, končil text právníkovým výrokem, že ani společnost HPH ani sám Častorál nezaznamenali žádné tlaky na likvidátorovo odvolání.
 

Kdo zastaví Častorálovo likvidační perpetuum?

(25. 03. 2016) Podání návrhu na insolvenční řízení, ale hlavně soudní projednávání této věci, potvrdilo v plném rozsahu důvody, které vedou představenstvo a dozorčí radu k odvolání likvidátora Častorála. Vlastně je především potvrdili v průběhu jednání právní zástupce likvidátora a hlavně osobně sám Častorál.
 

Soud dal zapravdu představenstvu a dozorčí radě

(24. 03. 2016) Ve vzrušení kolem návrhu na insolvenci HPH, málem zaniklo prakticky souběžně probíhající řízení na jmenování dalších likvidátorů do HPH, především znění prvoinstančního rozhodnutí, soudem vydaného 9. února 2016.
 

Ave, Kaňovský, spasiteli harvardské likvidace!

(22. 03. 2016) Další své posvátné evangelium ze sebe vydal Bohem vyvolený akcionář Kaňovský. V internetové diskuzi sepsul všechny diskutéry, že se ukrývají pod anonymními nicky a označil je za zbabělce. Dokonce je vyzval, aby odhodili svou zbabělost a čelili pod vlastními jmény různým negativním důsledkům, včetně výsměchu na různých anonymních stránkách.
 

Vyhlásí Častorál novou rekonstrukci účetnictví?

(19. 03. 2016) S příchodem Velikonoc přichází pro akcionáře společnosti HPH další radostná zpráva o dvou likvidačních úspěších likvidátorského velmistra Častorála. Soud zneplatnil další valné hromady HPH a tím se opět významně přiblížila chvíle vyplácení přebohatého likvidačního zůstatku z 26 miliard vlastního kapitálu.
 

V New Yorku došlo k dohodě o odložení

(17. 03. 2016) Newyorskému Supreme Court doručil Častorálův americký právní zástupce S. Sorensen čtyřbodové „Ujednání o odročení“, datované 16. 3. 2016, na kterém se dohodli s M. Careyem, právním zástupcem Koženého.
 

Proč nebyl o aukci na 100 milionů žádný zájem?

(16. 03. 2016) Je až neuvěřitelné, když o tak lukrativní nabídku, kterou likvidátor Častorál nabídl investorům, nikdo neprojeví sebemenší zájem. Je vůbec možné, aby nabídka jen za pouhých 20 milionů získat právo soudit se řadu let s nejistým výsledkem o 100 milionů, byla zcela ignorována? Leč stalo se a OSMA se zřejmě podařilo odhalit pravý důvod trapného fiaska této aukce.
 

Když neodpovídá Častorál, odpoví OSMA

(11. 03. 2016) Uplynulo již čtvrt roku, kdy se krátce před Vánocemi akcionář Kaňovský, pověřen akcionáři, jež zastupuje, písemně dotázal likvidátora Častorála na stav harvardské likvidace. K tomu slíbil, že s vyžádanými informacemi harvardské akcionáře seznámí. Vzhledem k tomu, že se akcionáři těchto informací (podle očekávání) nedočkali (přece se otázkami nějakých akcionářů Častorál nebude obtěžovat), pokusí se OSMA na položené otázky odpovědět.
 

Koženého argumenty a pár otázek k tomu

(09. 03. 2016) Vzhledem k zájmu, který zpráva o záměrech Koženého v soudním řízení ve věci Aspen na stránkách OSMA vyvolala, jistě nebude na škodu doplnění o další informaci. Mezi dokumenty, doručenými soudu Koženého právníkem M. Careyem, je i vyjádření Koženého.
 

Kožený žádá zamítnutí žaloby a Častorál mlčí

(06. 03. 2016) Nový Koženého právní zástupce M. Carey se v zámoří pustil do obhajoby svého klienta skutečně důkladně. Ve věci Aspen doručil newyorskému Vrchnímu soudu v průběhu posledního čtvrt roku celkem 21 podání.
 

Častorál prodává právo soudit se o 100 milionů

(26. 02. 2016) Po akcionáři Kaňovském vzal také likvidátor Častorál harvardskou likvidaci pevně a úderně do svých rukou. Vyhlásil e-aukci na 100 364 209 korun, zablokovaných na účtu společnosti Harvard Capital and Consulting v likvidaci.
 

Nastal Častorálův čas a Kaňovský vzal věci do svých rukou

(26. 02. 2016) Začátek roku přinesl oživení do soudních projednávání harvardských kauz, a to od New Yorku až po kyperskou Nikósii. Další soudy ještě přibudou, neboť likvidátor Častorál insolvenčnímu soudu sdělil, že do konce února podá v kauzách 20 milionu dolarů, zablokovaných v Č. Budějovicích a 12 milionu dolarů blokovaných v Lucembursku, své žalobní návrhy. U většiny dalších harvardských pohledávek uvedl, že záleží na výsledku probíhajících soudních řízení.
 

Soudní jednání na Kypru a v New Yorku

(21. 02. 2016) U nikosijského soudu se ve dnech 11. a 12. února 2016 uskutečnilo slyšení ve věci trustů
 

Insolvenční návrh soud zamítl

(19. 02. 2016) S napětím očekávané slyšení před pražským insolvenčním soudem ve věci návrhu společnosti Alkony na prohlášení insolvence s návrhem na konkurs, se uskutečnilo v pátek 19. února 2016. Po dvouhodinovém jednání soud návrh zamítl.
 

Likvidaci zachraňuje dražba Vostrého bytů a Kaňovského “aktuální filozofie“

(18. 02. 2016) Někteří akcionáři mají pochybnost, zda zhruba milion korun, který se objevil na účtu Harvardu, není jen pouhá půjčka. Pochybnosti jsou to liché, nejde o žádnou půjčku, ale o zisk z dražby Vostrého bytu ve Znojmě, který byl vydražen za 1,28 milionu.