aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Řádná valná hromada HPH 5. května 2014

(03. 04. 2014) Řádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se bude konat 5. května 2014 od 09.00 hod., jako vždy v sále Zotavovny VS ČR Praha, Na Květnici 1105/10, v Praze 4 Nuslích. Text pozvánky je zveřejněn na stránkách představenstva společnosti www.hphas.cz.
Zavedení těchto stránek představenstvu ukládá zákon i s povinností zveřejňovat na nich informace pro akcionáře, týkající se stavu a dění ve společnosti. Informace na těchto stránkách jsou zveřejňovány výhradně představenstvem a nemají naprosto nic společného se stránkami likvidátora Častorála „Oficiální prezentace likvidátora HPH“.
 
 

V péči řádného hospodáře Častorála zmizelo čtvrt miliónu korun

(03. 04. 2014) Nepříliš potěšující zpráva pro harvardské akcionáře přišla z Brna.

 

Častorál v týdeníku EURO úderně přiznává fiasko likvidace

(21. 01. 2014) Hned v prvních dnech nového roku týdeník Euro sdělil akcionářům HPH, čeho se letos nedočkají, a to pod jednoznačným titulkem „ První symbolické milióny pro okradené“. Těmi symbolickými milióny má být zisk z prodeje Vostrého nemovitostí ve Znojmě (byt s vyvolávací cenou 897 tisíc korun), v Praze (byt) a na Kladensku (rodinný domek).
 

Likvidátor Častorál prohrál 22 miliónů USD za Aspen

(06. 01. 2014) Bahamský server Tribune 242 oznámil, že minulý pátek Nejvyšší soud státu New York zamítl nárok Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci na 22 miliónů dolarů (440 miliónů Kč), získaných z prodeje luxusní vily v Aspenu.
 

Proč Častorál s Vabergem utajují usnesení Nejvyššího soudu České republiky?

(18. 12. 2013) V nedávných dnech 12. prosince 2013 se uskutečnila další, zcela zbytečná dražba objektu Ohradní. Opět nepřišel jediný zájemce a tak byla opět doslova vyhozena nemalá částka za opakované Častorálovo absurdní divadlo, které však mělo rozhodně významnou předehru. Zřejmě proto likvidátorem Častorálem a dražební firmou Vaberg pečlivě utajenou.
 

Kdo vlastně řídí likvidaci HPH?

(03. 12. 2013) Když likvidátor Častorál na valné hromadě 3. 10. 2013 prohlásil, že řešení rozdělování majetku HPH „formou likvidačního zůstatku může být velmi rychlé“, vzbudil v akcionářích společnosti nepochybně značné naděje. Zvláště když své prohlášení ještě utvrdil sdělením, že „řešení likvidace očekávám v řádu měsíců“.
 

Jak likvidátor Častorál profesorsky zlikvidoval orgány HPH

(21. 11. 2013) V minulých dnech se profesor Častorál odhodlal k nebývalé otevřenosti a na stránkách „Oficiální prezentace likvidátora HPH“ neohroženě oznámil, že okruh těch, kteří ničí jeho útočné, úderné a razantní likvidační kroky, se rozmnožil o „některé akcionáře“. Se statečností a otevřeností sobě vlastní neváhal tuto mimořádnou skutečnost veřejně sdělit, dokonce snad zapomněl, že tak horkou informaci určitě Kožený s Vostrým a jejich přisluhovači okamžitě zneužijí.

 

Kdo z expertního týmu zrazuje Častorála?

(04. 11. 2013) Jak již bylo sděleno, likvidátor Častorál na valné hromadě za rok 2011 konané 3. října 2013 prohlásil, že představenstvo úmyslně svolalo VH za rok 2011, aby znemožnilo likvidátorovi informovat akcionáře o významných skutečnostech z průběhu likvidace v letech 2012 a 2013. Což bylo jen dalším důkazem, kam až profesor Častorál v „logice“ svého myšlení dospěl.
 

Řešení likvidace vidím v řádu měsíců – slibuje Častorál

(01. 11. 2013) Zpráva likvidátora Častorála na valné hromadě za rok 2011 akcionáře doslova ohromila, když slíbil, že za několik měsíců bude likvidace vyřešena. Snad jen intenzita jeho zcestného napadání a primitivně vymýšlených obvinění členů představenstva a dozorčí rady mohla ještě některé akcionáře podobně překvapit. Nicméně jeho zpráva rozhodně byla velice prospěšná nejen pro slib brzkého vyplácení, ale i pro poznání další vývojové etapy v myšlení a stále vzrůstající lhavosti likvidátora. A to i navzdory tomu, že předseda představenstva K. Staněk hned při zahájení jednání informoval, že z průběhu valné hromady je pořizován záznam.
 

Jak Častorál na valné hromadě sám sebe usvědčil

(16. 10. 2013) Na náhradní valné hromadě HPH za rok 2011, konané 3. 10. 2013, likvidátor Častorál v úvodu své zprávy informoval o odsouzeníhodné záludnosti představenstva HPH.
 

Co zaznělo na náhradní valné hromadě 2011

(14. 10. 2013) Nejzajímavější z průběhu náhradní valné hromady HPH 3. října 2013 byly, jako na každé valné hromadě, vznášené protesty, návrhy a pochopitelně odpovědi likvidátora i členů orgánů společnosti na otázky a žádosti o vysvětlení.
 

Častorálovo počítání let stojí HPH čtvrt miliónu

(10. 10. 2013) S velkým zájmem, až pohnutím, naslouchali akcionáři HPH, když jim likvidátor Častorál ve své zprávě líčil své významné úspěchy, kterých svým razantním, útočným a úderným vedením likvidace dosáhl v roce 2011.
 

Z KORESPONDENCE PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY HPH S LIKVIDÁTOREM

(11. 06. 2013) Výňatky z korespondence s likvidátorem.