aktuality

· Kožený v New Yorku prohrává

(30. 11. 2018) Potěšující zpráva pro akcionáře Harvardského průmyslového holdingu přišla z New Yorku. Zdejší Nejvyšší soud státu New York, přesněji jeho odvolací divize, projednala 20. 11. 2018 žalobu HPH proti společnosti Landlocked Shipping Co., kterou HPH uplatňuje nárok na 22milionů dolarů, získaných prodejem luxusní chaty v Aspenu.
 

· Co přinese první kolo úpisu?

(07. 11. 2018) Jen několik hodin zbývá do zahájení prvního kola úpisu harvardských akcií. Jde o akci, kterou se představenstvo společnosti spolu s oběma novými likvidátory snaží odvrátit hrozící insolvenci, která je výsledkem Častorálova sedmnáctiletého drancování společnosti. A zachránit tak pro akcionáře harvardskou likvidaci a tím alespoň část jejich peněz.
 

· Zbabělost nedovolí Častorálovi přijít na VH

(22. 05. 2018) Tak konečně máme nezvratnou jistotu, že v Harvardu již nedojde k žádnému dalšímu loupení a rozkrádání, neboť nás o tom s mimořádnou znalostí věci v internetové diskuzi přesvědčuje rudé bratrstvo harvardské bolševické kočičí pracky. Ovšem akcionář HPH si nemůže v této společnosti být ničím jist, neboť lhaní údajného profesora ekonomie se stalo zvykem od chvíle, kdy se ujal své likvidační funkce. V čemž mu ze všech sil sekundují jeho bolševičtí soudruzi.
 

· Probuzení vnitrácko-estébáckých vysloužilců

(03. 05. 2018) Počátkem března Osma zaznamenala zvýšenou aktivitu harvardského estébácko-vnitráckého souručenství na internetu, o čem se pochopitelně zmínila. I o skutečnosti, že společnost HPH byla ještě donedávna v „péči“ právě těchto starých struktur. K tomuto oživení nesporně došlo v souvislosti s jednáním komunistů o podpoře pro tvořící se vládu a také s pozoruhodnou účastí prezidenta Zemana (i s projevem) na komunistickém sjezdu. Prostě snaha českých komunistů o opětovné proletářské spojování vybudila i harvardskou buňku našich zvětralých estébácko-vnitráckých vysloužilců.
 

· Častorál nepřišel, Kaňovský rychle zmizel

(05. 04. 2018) V pražském hotelu Olšanka se ve čtvrtek 5. dubna 2018 uskutečnila náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu. Měla velice krátký program, neboť ještě nebyla k dispozici účetní závěrka za rok 2016, kterou prostě likvidátor Častorál odmítl vyhotovit.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (2)

(03. 04. 2018) Již zcela neskrývaný nástup vysloužilých vnitráků a estébáků mohl ledaskoho snad i překvapit, přitom však došlo jen k odkrytí karet – Osma se již léta neskrývá s podezřením, že společnost HPH byla a stále je pod bedlivým dozorem starých bolševických a vnitráckých struktur. Vždyť v devadesátých letech, tehdy ještě nepříliš zkušený poslanec Gross ve své písemné interpelaci uvedl, že tehdejší HIF ovládalo čtrnáct bývalých příslušníků StB.
 

· Přijde na VH? Nepřijde…? (1)

(28. 03. 2018) Do valné hromady HPH zbývá jen několik dnů a akcionáři nedočkavě řeší a s napětím očekávají, zda se na ní objeví proslulá likvidátorská hvězda, pokoutní profesor ekonomiky s atestátem odkudsi z Ukrajiny, obdivuhodný a nedostižný Častorál. Je s podivem, kolik akcionářů o jeho účasti na VH pochybuje, dokonce jako by ztratili víru v jeho věrohodnost.
 

· Jak Častorál sám sebe zaměstnal a vyplácel

(09. 03. 2018) Dlouho očekávaná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci se sice uskutečnila, ale nebyla usnášeníschopná, neboť se na ní nesešla tři procenta akcionářů. Náhradní valná hromada by měla být svolána počátkem dubna. Podle očekávání se nedostavil likvidátor Častorál, kterého zřejmě akcionáři a společnost HPH již dávno nezajímají. Nebyl sám, neobjevil se ani akcionář Kaňovský, třebaže tak intenzivně volal po informacích.
 

· Bude to chvíle Častorálova loučení?

(06. 03. 2018) Pouhých pár hodin dělí harvardské akcionáře od konání valné hromady HPH, která je očekávaná s mimořádným zájmem. Především jde o otázku, zda se na ni dostaví Častorál, nebo zda opět dá najevo svoji krajně urážlivou aroganci vůči harvardským akcionářům? Osma se domnívá, že soudruh ukrajinský profesor by se tentokrát neměl zbaběle skrývat doma, ale valnou hromadu ozdobit svou přítomností a s bolševickou otevřeností vysvětlit vše, co akcionáři budou chtít vědět.
 

· I takové může být soudní usnesení

(15. 12. 2017) Když předseda představenstva J. Sedláček (tehdy předseda dozorčí rady) podával v roce 2013 k soudu žalobu na odvolání likvidátora Častorála, rozhodně netušil, že po čtyřech letech bude se svou žalobou opět na začátku.
 

· Častorálova údernost - nejdřív skartace, pak exekuce

(02. 10. 2017) Co se děje v Harvardu a zda se vůbec něco děje? To jsou otázky, se kterými se akcionáři společnosti s nastávajícím podzimem stále častěji obracejí na OSMU. Bohužel, nemohou se dozvědět nic potěšujícího, neboť Častorál se svou elitní vnitrácko-estébáckou grupou dovedl harvardskou likvidaci vskutku do naprosto katastrofálního stavu. Průvodním (logickým) jevem kolapsu harvardské likvidace byl pochopitelně rozpad bratrstva bolševické pracky vysloužilých vnitráků, neboť kasa už je beznadějně prázdná. Nakonec, kdo by také dělal něco zadarmo, to by přece nebylo bolševické, takže Častorál zůstal opuštěn a zcela sám.
 

· Co všechno nechal Častorál skartovat?

(08. 07. 2017) S příchodem léta začalo být i v harvardské likvidaci poněkud horko a začínají se objasňovat i některé okolnosti kolem Častorálova tajnosnubného účetnictví. Především se OSMA musí omluvit za své podezření, že účetní knihy HPH v příhodný okamžik mohou jednoduše zmizet. Podle zjištění, které OSMA v úterý 27. 6. 2017 učinila, by takové zmizení bylo velice, ale vskutku velice obtížné. Navíc bylo dohodnuto, že veškeré archivované dokumenty HPH budou v úterý 4. 7. 2017 přivezeny zpět do Prahy, s nimi tedy i Častorálův účetnický poklad. Že by i se všemi v něm uloženými kostlivci?
 

· Na Častorála dopadlo předběžné opatření

(12. 06. 2017) K nečekanému zlomu došlo poslední květnový den v průběhu harvardské likvidace – pražský Městský soud vydal předběžné opatření, kterým likvidátorovi Častorálovi nařídil vydat novým likvidátorům veškeré dokumenty společnosti HPH a kompletní účetnictví.
 

· Proč Častorál nemohl přijít na VH

(30. 05. 2017) V pondělí 29. 5. 2017 se v Praze uskutečnila mimořádná valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci, o kterou požádal ing. V. Jiřík, zástupce kvalifikované minority harvardských akcionářů. Na této valné hromadě se představili JUDr. D. Mixová a Ing. Tomko, které soud nominoval jako další dva likvidátory, jež by měli Harvard vyvést z marasmu, do kterého společnost dostal Z. Častorál po šestnácti letech svého až neuvěřitelného likvidačního břídilství.
 

· Místo účetnictví Častorál předložil pět „nezbytných zásad“

(09. 05. 2017) Tak to máme za sebou - náš nedostižný likvidátor Častorál se sešel s oběma likvidátory, které jmenoval soud. Kdo však předpokládal, že Častorál nebude ochoten s novými kolegy jednat, velice se mýlil. Naopak, byl na projednávání další budoucnosti harvardské likvidace pečlivě připraven. Se vstřícností sobě vlastní, jak nakonec dokládá prohlášení, které následně na svých internetových stránkách zveřejnil.
 

Častorálovo likvidátorské harakiri

(13. 10. 2015) Tak se to stalo! Ledacos z toho, co ukrýval likvidátor Častorál v harvardském účetnictví za nerozbornou hradbou svévolného porušování zákona, zarytého mlčení, infantilního mlžení a ignorování akcionářů společnosti a co dosud bylo pod ochranou jakési moci „ze shora“, vychází na povrch.
 

Jak Častorál objevil tajemnou „kritickou chvíli“

(08. 10. 2015) Tak nám v úterý likvidační profesor Častorál vystoupil ze své skrýše a objevil se na televizní obrazovce. Bylo zřejmé, že neodolá, aby svou rozhodnou, údernou tvář, vzdorující se záviděníhodným odhodláním všem harvardským protivenstvím, opět ukázal veřejnosti, zvláště pak v televizi. A předvedl, jak udatně odolává především oběma přeběhlíkům K. Staňkovi a J. Sedláčkovi, jimiž si likvidátor nahradil bývalé úhlavní škůdce harvardské likvidace, pravomocně odsouzené zločince Koženého a Vostrého. Těm pak Častorál, zřejmě po pečlivých a rozsáhlých analýzách, již v létě přisoudil jen podřadnou roli prakticky neškodných otců zakladatelů.
 

Trapné konce Častorálovy desetileté likvidace světlých zítřků (dokončení)

(24. 09. 2015) Možná ničemu neuškodí ještě stručná zmínka, co Harvard a jeho akcionáře stálo souzení o Aspen za březen až květen 2015. Jen firma prof. A. Bělohlávka za své služby fakturovala celkem 785 491 Kč (z toho za květen 520 491 Kč). Kolik asi za ty tři měsíce stály služby advokátní kanceláře najaté v USA? Ovšem newyorský soud zase 29. července 2015 vydal příkaz, že HPH musí složit kauci 660 000 dolarů (16 milionů korun), aby řízení o nároku HPH na zisk z prodeje aspenské chaty mohlo pokračovat.
 

Trapné konce Častorálovy desetileté likvidace světlých zítřků (část 1.)

(23. 09. 2015) Byly to dva týdny marného čekání, zda se likvidátor Zdeněk Častorál omluví harvardským akcionářům i s vysvětlením svého nepřijatelného ignorování nedávné valné hromady, přestože o to byl požádán představenstvem společnosti. Nakonec co očekávat od bolševického vysloužilého vnitráka z Vysoké školy SNB, ukrajinského profesora s nanejvýš pochybným atestátem, prezidenta pofiderní Komory správců majetku, zástupce HPH v daňových záležitostech (jmenován Finančním úřadem pro Prahu 4), údajného mezinárodního likvidátora pro teritorium Kajmanských ostrovů, nositele čtyř soudních „atestátů“ (rozuměj rozsudků), potvrzujících jeho nevídané, vpravdě totální břídilství.
 

Na Kypru zatím stále žádné rozhodnutí

(15. 09. 2015) Z informací, které OSMA získala, je zcela zřejmé, že na Kypru u Okresního soudu v Nikósii v soudních řízeních kolem trustu č. 1 a trustu č. 2 a také v odvolání soudem jmenovaného nuceného správce, nedošlo v tomto roce k žádnému zásadnímu rozhodnutí. Spíše jen k vydávání nových soudních pokynů a určování dalších termínů.
 

Častorál na VH nepřišel, Kaňovský jej nahradil

(09. 09. 2015) Valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a. s. – v likvidaci za rok 2014, svolaná představenstvem společnosti, se konala v pondělí 7. září 2015 v Praze. Program jednání, zveřejněný na internetových stránkách představenstva, byl zcela běžný, až na změny stanov společnosti a volbu členů orgánů. 

 

Veletrh prolhanosti a ignorance Častorálova sekretariátu

(04. 09. 2015) Svolání valné hromady HPH přimělo poslední subjekty, obhajující naprostou neschopnost likvidátora Častorála, k záplavě až neuvěřitelných pitomostí, prokládaných systematickou patologickou prolhaností. 
 

Proč má finanční úřad pochybnosti o daňovém přiznání HPH?

(03. 09. 2015) Do problémů, jak zaplatit kauci 660 tisíc dolarů, požadovanou newyorským soudem ve věci Aspen a také do intenzivních příprav na valnou hromadu HPH, zasáhla soudem jmenovanému likvidátorovi Častorálovi další nepříjemná zpráva. 
 

Informace pro vytěsněné akcionáře Živnostenské banky

(03. 08. 2015) Pražský Vrchní soud rozhodl po přezkoumání přiměřenosti protiplnění za vytěsněné akcie Živnostenské banky, že přiměřené protiplnění mělo být ve výši 5 537 Kč. Rozhodnutí Vrchního soudu je pravomocné. Tímto rozhodnutím má žalovaná strana povinnost vytěsněným akcionářům doplatit 537 Kč na akcii. Podle informace z UniCredit Bank je třeba, aby se vytěsnění akcionáři k vyžádání doplatku dostavili na kteroukoliv pobočku UniCredit Bank, vyplnili, nebo odevzdali vyplněný stručný formulář „Oznámení o bankovním spojení žadatele o výplatu doplatku…“ a předložili průkaz totožnosti. Ve formuláři je také požadavek, že žadatel souhlasí s vyhotovením kopie svého průkazu totožnosti. Kdo by nesouhlasil, pak musí předložit vyplněný formulář s notářsky ověřeným podpisem.
 
Ve formuláři také není uvedeno, že žadatel požaduje s výplatou doplatku rovněž úroky z prodlení. Tento požadavek tedy musí žadatel do formuláře sám doplnit.
(formulář je připojen ke stažení)
 

Jak se stala zpráva o kauci poplašnou zprávou

(02. 08. 2015) Po zveřejnění informace, že soud v New Yorku požaduje po společnosti HPH složení kauce 660 tisíc dolarů ve věci Aspen, aby mohlo řízení pokračovat, obdrželo představenstvo od akcionáře Kaňovského jakýsi přípis „Podněty k HPH“.

 

Úder přichází z New Yorku - do insolvence za 15 miliónů?

(30. 07. 2015) Vzhledem k tomu, že likvidátor Častorál utajuje, co může, se OSMA snažila, získal aktuální informace ze soudního řízení v New Yorku, kde Častorál žaluje Koženého a společnost Landlocked o zisk 21 miliónů dolarů z prodeje chaty v Aspenu.

 

Co nového na Kypru

(23. 07. 2015) Ještě před začátkem obvyklých dvouměsíčních prázdnin, ke kterým se kyperské soudy odebraly, byla v Nicosii opět odložena jedna z kyperských kauz.

 

Častorálův soubor lží, nazvaný Výroční zpráva a 150 milionů za likvidaci

(23. 07. 2015) Svůj každoroční povinný pamflet, nazvaný Výroční zpráva, údajný profesor Častorál v minulých dnech založil do Sbírky listin. Jak se dalo očekávat, pustil opět naplno uzdu své patologické prolhanosti, proto mu zřejmě nebylo doporučeno, aby se něčím takovým pochlubil i na „Oficiální prezentaci likvidátora HPH“. O skutečném stavu společnosti HPH pochopitelně ani zmínka. Z účetní závěrky se akcionáři mohou dozvědět jediné – v roce 2014 Častorál utratil 8 miliónů (za co?), takže v kase 1. 1. 2015 zůstalo pouhých 5 miliónů. Aby byl výčet Častorálova hospodaření kompletní je třeba uvést, že od roku 2004 do roku 2014 včetně, již rozházel zhruba 150 milionů korun, bez jakéhokoliv zisku pro společnost HPH.